Regulamin KKZ

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ODiDZ BOE (PDF)