Regulamin KKZ

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZ-BOE (PDF)