Zespół Pracowni Samochodowych

 • Kierownik mgr Krystian Brzezina, tel. 32 281 33 68 wewn. 49
 • Nauczyciele ZPS
  – mgr Kazimierz Nowak – Kierownik Pracowni Diagnostyki i Stacji Kontroli Pojazdów
  – mgr inż. Bartosz Franczuk – inż. Stanisław Chaj
  – inż. Lesław Koterwa
  – mgr Rafał Mateja
  – lic. Piotr Otte
  – mgr inż. Andrzej Pilchowski
  – inż. Wiesław Malik
  – mgr Andrzej Twardokęs
 • – mgr Henryk Winder
 • -p. Roman Żaba
 • Zajęcia praktyczne dla uczniów
  – Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu