Zespół Pracowni Samochodowych

 • Kierownik mgr Krystian Brzezina, tel. 32 281 33 68 wewn. 49
 • Nauczyciele ZPS
  – mgr Kazimierz Nowak – Kierownik Pracowni Diagnostyki i Stacji Kontroli Pojazdów
  – inż. Stanisław Chaj
  – mgr inż. Bartosz Franczuk
  – inż. Lesław Koterwa
  – mgr Rafał Mateja
  – lic. Piotr Otte
  – mgr inż. Andrzej Pilchowski
  – inż. Wiesław Malik
  – p. Bronisław Marcinkowski
  – mgr Andrzej Twardokęs
  – mgr Henryk Winder
 • Zajęcia praktyczne dla uczniów
  – Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu
 • Lokalizacja ul. Żeromskiego 42, 41-902 Bytom  Wyświetl większą mapę