Zespół Pracowni Samochodowych

 • Kierownik mgr inż. Bartosz Franczuk, tel. 32 281 33 68
 • Nauczyciele ZPS
 • mgr inż. Andrzej Pilchowski – Wicedyrektor BOE
 • mgr inż. Bartosz Franczuk – Kierownik ZPM-S i Stacji Kontroli Pojazdów
 • mgr Kazimierz Nowak
 • inż. Stanisław Chaj
 • inż. Lesław Koterwa
 • mgr Rafał Mateja
 • lic. Piotr Otte
 • mgr Andrzej Twardokęs
 • mgr Henryk Winder
 • inż. Roman Żaba
 • lic. Mateusz Byrski
 • Jakub Micuła

 • Zajęcia praktyczne dla uczniów
  – Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu