BHP na zajęciach

Powrót do Menu głównego Strefy Ucznia.


Nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach pnz czuwa: pan Przemysław Solecki – inspektor ds. bhp w Bytomskim Ośrodku Edukacji w Bytomiu.


Poradnik bezpieczeństwa dla uczniów1. Słuchaj poleceń nauczyciela.

W przyszłości, w pracy będziesz słuchał(a) przełożonego – na tej samej zasadzie, na zajęciach praktycznych musisz słuchać poleceń nauczyciela.

2. Pamiętaj o przepisowym ubraniu roboczym.

Ubranie robocze powinno składać się z roboczego kombinezonu lub bluzy i długich spodni oraz (w pewnych sytuacjach) czapki z daszkiem.

3. Pamiętaj o przepisowym obuwiu roboczym.

W razie upadku narzędzia lub materiału but musi zabezpieczać stopę (mieć twardy nosek, grubą podeszwę). Adidasy i innego rodzaju miękkie, lekkie buty są nieprzepisowe.

4. Pamiętaj o okularach ochronnych.

Ochrona oczu przy wykonywaniu pewnych czynności jest bardzo ważna. Zwracaj uwagę na znak nakazu stosowania ochrony oczu.

5. Dbaj o porządek na stanowisku pracy i wokół niego.

Nie tylko usprawnia to pracę i podnosi jej wydajność, ale również zapewnia większe bezpieczeństwo wykonywanych zadań.

6. Nie rzucaj narzędziami!

Zagrażasz w ten sposób innym. Jeżeli chcesz podać narzędzie koledze / koleżance lub nauczycielowi, zrób to w normalny sposób – podejdź i podaj mu je do ręki.

7. Nie pracuj uszkodzonymi narzędziami.

Możesz się skaleczyć lub spowodować wypadek. Fakt, że narzędzie jest uszkodzone / niesprawne niezwłocznie zgłaszaj nauczycielowi.

8. Nie baw się wiórami.

Może to doprowadzić do nieprzyjemnego, a nawet groźnego w skutkach skaleczenia. Pamiętaj również o pkt. 5 – dbaj o porządek.

9. Zachowaj ostrożność przy maszynach i urządzeniach.

Postępuj zgodnie z zasadami bhp, poleceniami nauczyciela i własnym, zdrowym rozsądkiem. Zapewni to bezpieczeństwo zarówno Tobie, jak i osobom w Twoim otoczeniu.

10. O każdym wypadku niezwłocznie informuj nauczyciela.

Nawet z pozoru niegroźne stłuczenie, czy skaleczenie winno zostać zgłoszone nauczycielowi. Od tego może zależeć Twoje zdrowie.

11. Zachowaj ostrożność w pobliżu kanału.

Nie stawaj zbyt blisko kanału, w szczególności tyłem do niego – może się to skończyć groźnym w skutkach wypadkiem.

12. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy na podnośnikach.

Nie siadaj pod podnośnikiem, nie podkładaj nóg pod podnośnik – może się to skończyć groźnym w skutkach uszkodzeniem ciała (np. zmiażdżeniem).

13. Uważaj przy pracach z prądem.

Nie manipuluj palcami przy kontakcie. Zwracaj uwagę na stan przewodów zasilających (czy mają uszkodzenia). Uważaj, aby podczas pewnych czynności urządzenie było odłączone od prądu.

14. Uważaj podczas pracy na drabinach i rusztowaniach.

Popisy kaskaderskie odłóż na inne okazje. Podczas pracy na wysokościach musisz uważać na każdy gest – inaczej może się to skończyć groźnym w skutkach upadkiem.

15. Nie pal!

Nie tylko na terenie szkoły, ale w ogóle. To strata czasu, która kosztuje Cię mnóstwo pieniędzy. Lepiej przeznacz je na coś innego, co nie szkodzi Twojemu zdrowiu.

Za pomoc w realizacji poradnika dziękujemy uczniom klas pierwszych: 1a, 1c (rok szkolny 2012/2013).