Pliki nauczyciela

Powrót do Menu głównego Strefy Nauczyciela.


Dokumentacja na początek roku szkolnego:

Dokumentacja dotycząca rozliczeń semestralnych / rocznych:

  • Wykaz ocen proponowanych (doc)
    Instrukcja: druk wypełniamy komputerowo, przesyłamy na email sekretariatu wyłącznie w formie elektronicznej. Długość listy można dostosować do potrzeb danej klasy.
  • Zestawienie klasyfikacyjne semestralne / roczne (doc)
    Instrukcja: w sekcji „Ocena z: …” wpisujemy dokładną nazwę zajęć (zajęcia praktyczne / nazwa pracowni / nazwa specjalizacji). Drukujemy dwustronnie – w sekretariacie uczniowskim składamy jedną kartkę podpisana z obydwu stron.
  • Uzasadnienie oceny (doc) Aktualizacja: 17-01-2018

Samoocena nauczyciela:

Dokumentacja „wycieczkowa”: