Regulamin turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w BOE-CKZ (PDF)