Regulamin turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w CKZ-BOE (PDF)