Praktyczna nauka zawodu

Powrót do Menu głównego Strefy Ucznia.Praktyczna nauka zawodu odbywa się według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych.
_
Praktyczna nauka zawodu organizowana dla uczniów ma na celu:

  • opanowanie przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie,
  • zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
  • zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości,
  • przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji,
  • poznanie działalności zakładów funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej,
  • opanowanie umiejętności posługiwania się maszynami i urządzeniami stosowanymi w poszczególnych zawodach, m.in.: techniku elektryku, techniku elektroniku, mechaniku pojazdów samochodowych, elektromechaniku pojazdów samochodowych, górniku eksploatacji podziemnej,
  • zdobycie umiejętności właściwej organizacji stanowiska i czasu pracy,
  • opanowanie umiejętności właściwej oceny jakości i efektów pracy,
  • zdobycie umiejętności właściwej organizacji pracy w zespole,
  • opanowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

_
Szczegółowe cele i zadania praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego – www.koweziu.edu.pl.
_
Nauka poprzez pracę, czyli wykonywanie czynności takich, jakich będzie później wymagał pracodawca, jest najlepszą formą kształcenia zawodowego. Obecnie na rynku pracy liczy się przede wszystkim praktyka. Nauka w zasadniczej szkole zawodowej umożliwia jej szybkie zdobycie i szybkie wejście na rynek pracy. Poza specjalistycznymi kierunkami, których absolwenci są poszukiwani przez pracodawców, studia dla samego studiowania, zdobycia tytułu „mgr” przed nazwiskiem, nie są opłacalne. Wykształcenie w każdej chwili można uzupełnić, ale najlepiej robić to mając już pracę i doświadczenie.