BOE

Bytomski Ośrodek Edukacji (w skrócie BOE) został powołany we wrześniu 2012 r. po połączeniu CKU i CKP. W 2013 r. po kolejnej reorganizacji w skład BOE wchodzi CKP, ODiDZ oraz Stacja Kontroli Pojazdów. Od września 2023 r. w strukturach BOE znajdują się CKZ, CKU i Stacja Kontroli Pojazdów.

Do najważniejszych zadań BOE należy kształcenie praktyczne uczniów bytomskich szkół zawodowych. Placówka współorganizuje również kilka znaczących, cyklicznych imprez, m.in. bytomską Paradę Pojazdów Zabytkowych, Konkurs wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy organizowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych.

Bytomski Ośrodek Edukacji prowadzi również kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych (Uchwała nr XII/159/13 z dnia 25 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Bytomiu, rozpoczęcie działalności: 1 września 2013 r.). Kursy są bezpłatne, zaoczne (soboty i niedziele) lub wieczorowe, trwają dwa lub trzy semestry. Jest to doskonały sposób na uzupełnienie poziomu wykształcenia, podniesienie swoich kwalifikacji, bądź zdobycie nowego zawodu.

Organem prowadzącym Bytomski Ośrodek Edukacji jest Bytom – miasto na prawach powiatu.

_    Na zdjęciach otoczenie budynku dyrekcji BOE, Zespołu Pracowni Mechaniczno-Samochodowych, Stacji Kontroli Pojazdów (ul. Żeromskiego 42, obok Placu Akademickiego).