BOE

Bytomski Ośrodek Edukacji (w skrócie BOE) został powołany we wrześniu 2012 r. po połączeniu CKU i CKP. W 2013 r. po kolejnej reorganizacji w skład BOE wchodzi CKP, ODiDZ oraz Stacja Kontroli Pojazdów.

Do najważniejszych zadań BOE należy kształcenie praktyczne uczniów bytomskich szkół zawodowych. Placówka współorganizuje również kilka znaczących, cyklicznych imprez, m.in. bytomską Paradę Pojazdów Zabytkowych, Konkurs wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy organizowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych.

Bytomski Ośrodek Edukacji prowadzi również kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych (Uchwała nr XII/159/13 z dnia 25 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Bytomiu, rozpoczęcie działalności: 1 września 2013 r.). Kursy są bezpłatne, zaoczne (soboty i niedziele) lub wieczorowe, trwają dwa lub trzy semestry. Jest to doskonały sposób na uzupełnienie poziomu wykształcenia, podniesienie swoich kwalifikacji, bądź zdobycie nowego zawodu.

W ramach BOE funkcjonuje również Galeria Motoryzacji i Techniki. GMiT pojawiła się na kulturalnej mapie Śląska w 2009 r. Celem jej działalności jest ukazywanie niezwykłych zjawisk w dziedzinie rozwoju myśli technicznej od XIX w. po czasy dzisiejsze w Europie i na świecie. Galeria ma charakter interdyscyplinarny, warsztatowo-edukacyjny, przeznaczony dla miłośników motoryzacji i historii techniki, w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej.

Organem prowadzącym Bytomski Ośrodek Edukacji jest Bytom – miasto na prawach powiatu.

_    Na zdjęciach otoczenie budynku dyrekcji BOE, Zespołu Pracowni Mechaniczno-Samochodowych, Stacji Kontroli Pojazdów (ul. Żeromskiego 42, obok Placu Akademickiego).