ERASMUS+ 2014 – wizyta Słowaków

Zapraszamy na relację fotograficzną zamieszoną na Fanpage BOE.
_
W Bytomskim Ośrodku Edukacji w ramach międzynarodowego programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe zrealizowano projekt „Prax za hranicami – lepšia znalosť v odbore“ w kluczowej akcji 1 – „Mobilność edukacyjna uczniów”. Trzytygodniowy staż w okresie od 10.05. do 30.05.2015 r. odbywało czternastu uczniów z opiekunami ze szkoły słowackiej Stredná Odborná Škola z Prievidzy. Głównym zadaniem projektu było uzyskanie przez beneficjentów umiejętności praktycznych i zdobycie nowych wiadomości zawodowych w stolarskich i mechanicznych technologiach wytwarzania.
_
Zajęcia praktyczne odbywały się w dwóch zakładach produkcyjnych:

  • Saternus Productions Chorzów dla grupy stolarzy,
  • SOR-DREW S.A. w Świętochłowicach dla zawodów: programista obrabiarek oraz mechanik maszyn i urządzeń.

_
Obydwie firmy realizują zlecenia na terenie Polski oraz w obrocie międzynarodowym dla krajów Unii Europejskiej. Dla zapewnienia najwyższych standardów pracy, prowadzą działalność zgodnie z certyfikatami jakości produkcji, dbając o nowoczesne linie produktowe oraz usługowe. Uczniowie przeszli w tych zakładach programowanie i tworzenie procesu obróbki w zawodach stolarskich i mechanicznych. Zrealizowali cały cykl projektowo-produkcyjny; wykonywali drewniane elementy dla aranżacji placów zabaw i małej architektury lub zajmowali się obróbką skrawaniem elementów metalowych oraz pracą przy maszynowych konstrukcjach spawanych.
_
Działania obejmowały również część kulturalno-edukacyjną, w jej organizację aktywnie włączyli się nauczyciele i pracownicy BOE, opiekunem merytorycznym z naszej strony była wicedyrektor Monika Skorus. Słowackich gości zapoznano z charakterem placówki kształcenia praktycznego jaką jest Bytomski Ośrodek Edukacji. Na naszych pracowniach przeprowadzono zawodowe szkolenia:

  • „Wykonywanie elementów części maszyn na obrabiarkach CNC” w Zespole Pracowni Mechanicznych – prowadzone przez nauczycieli Andrzeja Pilchowskiego i Mirosława Habraszkę,
  • „Wytwarzanie elementów z drewna – obróbka ręczna i maszynowa” w Zespole Pracowni Budowlanych –w pracowni obróbki drewna prowadzone przez nauczyciela Ireneusza Lisieckiego.

_
Czas wykorzystano również na wycieczki, aktywną rekreację i spotkania integracyjne z naszą młodzieżą. Zaprezentowano dziedzictwo kulturowe w naszym regionie, odwiedzono miejsca związane z polską i śląską historią oraz tradycją pracy górniczej. Zrealizowane trasy kulturalno-turystyczne, wśród nich znalazły się zabytki i architektura Krakowa oraz Wrocławia, Kopalnia Soli w Wieliczce. Lokalnie; odwiedzono Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej, Muzeum Chleba w Radzionkowie, Kopalnię Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu, Zabytkową Kopalnię Srebra i Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.
_
Bytomski Ośrodek Edukacji w Bytomiu i Stredná Odborná Škola w Prievidzy poprzez realizację zamierzeń Erasmus+ „Mobilność edukacyjna uczniów” promują aktywność zawodową młodzieży oraz są gwarantami podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Zrealizowane przedsięwzięcie dla stron projektu, stanowi doskonałą formę międzynarodowej współpracy oraz wymiany doświadczeń, daje też możliwość poznania oferty edukacyjnej i bazy technodydaktycznej naszej placówki.
_
Projekt „Praktyka za granicą – lepsze zrozumienie zawodu” został zrealizowany zgodnie z jego założeniami.