Sesje egzaminacyjne OKE Jaworzno

Sesja egzaminacyjna K231 styczeń-luty 2023:

Kwalifikacja MOD.03
– Zdawalność: 92,30% część pisemna | 100% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 77,77%
– Średni wynik części praktycznej: 98,85%

Kwalifikacja DRM.04
– Zdawalność: cześć pisemna: nie dotyczy, 100% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: nie dotyczy
– Średni wynik części praktycznej: 92%

Serdecznie gratulujemy zdanych egzaminów!

___________________________________________________________________________________

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2023:

W przypadku  przystępowania do egzaminu przez kursantów, którzy nie zdali w poprzedniej sesji, bądź podchodzą do niej poraz pierwszy, określono termin do 7 lutego 2023 r.

WAŻNE:

Przy wypełnianiu druku proszę zwrócić uwagę na to, czy do egzaminu podchodzą Państwo po raz pierwszy, czy ponownie. Nieobecność na egzaminie liczona jest jako jedno podejście do egzaminu.

Deklarację proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie 6 lutego 2023 r. w Bytomskim Ośrodku Edukacji przy ul. Żeromskiego 42 w sekretariacie w godz.: 7.00-15.00. Można skorzystać z gotowych druków w siedzibie placówki.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2023:

W przypadku  przystępowania do egzaminu przez kursantów, którzy nie zdali w poprzedniej sesji, bądź podchodzą do niej poraz pierwszy, określono termin do 15 września 2022 r.

WAŻNE: Przy wypełnianiu druku proszę zwrócić uwagę na to, czy do egzaminu podchodzą Państwo po raz pierwszy, czy ponownie.

Deklarację proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie 8 kwietnia w Bytomskim Ośrodku Edukacji.

Sesja egzaminacyjna K223 czerwiec-lipiec 2022:

Kwalifikacja MOD.03
– Zdawalność: 87,52% część pisemna | 84,21% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 70,37%
– Średni wynik części praktycznej: 97,68%

Kwalifikacja DRM.04
– Zdawalność: 100% cześć pisemna, 100% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 83,62%
– Średni wynik części praktycznej: 98,90%

Serdecznie gratulujemy zdanych egzaminów!

___________________________________________________________________________________

Sesja egzaminacyjna K213 czerwiec lipiec 2021:

Kwalifikacja AU.14
– Zdawalność: 100% część pisemna | 100% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 66,66%
– Średni wynik części praktycznej: 63%
Kwalifikacja BD.05
– Zdawalność: 100% cześć pisemna, 100% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 78%
– Średni wynik części praktycznej: 100%

Kursantom grup AU.14 i BD.05 serdecznie gratulujemy zdanych egzaminów!

______________________________________________________________________________________________________

Sesja egzaminacyjna K211 styczeń luty 2021:

Kwalifikacja AU.14
– Zdawalność: 92,86% część pisemna | 100% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 70,43%
– Średni wynik części praktycznej: 93,77%
Kwalifikacja BD.05
– Zdawalność: 90% cześć pisemna, 100% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 68,42%
– Średni wynik części praktycznej: 99,20%
Kwalifikacja MG.19
– Zdawalność: 90% część pisemna | 100% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 67,11%
– Średni wynik części praktycznej: 90,60%

Kursantom grup AU.14, BD.05 oraz MG.19 serdecznie gratulujemy zdanych egzaminów!


TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA POPRAWKĘ W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2021:

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez kursantów, którzy nie zdali w sesji styczeń – luty 2021, określono termin do 8 kwietnia 2021 r.

Osoby, które nie mogły uczestniczyć w egzaminie z różnych przyczyn (np. kwarantanna), również składają deklarację.

WAŻNE: Przy wypełnianiu druku proszę zwrócić uwagę na to, czy do egzaminu podchodzą Państwo po raz pierwszy, czy ponownie.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (PDF) Dodano: 24.03.2021

Deklarację proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie 8 kwietnia w Bytomskim Ośrodku Edukacji.


INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH W SESJI K.211 (styczeń/luty 2021)

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji zima 2021 (Formuła 2017), podobnie jak w poprzednich sesjach, będą dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO od godziny 10.00 w dniu 31 marca 2021.

AKTYWACJA KONTA W SIOEPKZ

a. Uruchom przeglądarkę internetową
b. W pole adresu przeglądarki internetowej wpisz: https://epkz.cke.edu.pl/aktywacja i wciśnij Enter
c. Poczekaj na pojawienie się poniższej strony:

Wprowadź kod aktywacyjny i login otrzymany do pierwszego logowania.
PIERWSZE LOGOWANIE W SIOEPKZ

a. Uruchom przeglądarkę internetową
b. W pole adresu przeglądarki internetowej wpisz: https://epkz.cke.edu.pl i wciśnij Enter
c. Poczekaj na pojawienie się poniższej strony:


Dla grup kursantów AU.14, BD.05, MG.19, którzy ukończyli kwalifikacyjne kursy zawodowe w listopadzie 2020 r. i przystąpili do sesji Zima 2021 w OKE Jaworzno, zostały przedłużone na 30 dni kody aktywacyjne umożliwiające zalogowanie się do PORTALU ZDAJĄCEGO.
Przypominamy, że loginy użytkownika i kody aktywacyjne zostały wygenerowane z systemu OKE w formie sms/email do pierwszego logowania.
W uzasadnionych przypadkach można zgłosić się osobiście, aby ponownie wygenerować kod aktywacyjny.Sesja egzaminacyjna K201 styczeń luty 2020:

 • Kwalifikacja A.74
  – Zdawalność: 100% część pisemna | 92,30% część praktyczna
  – Średni wynik części pisemnej: 85,62%
  – Średni wynik części praktycznej: 89,46%
 • Kwalifikacja A.13
  – Zdawalność: 100% cześć pisemna, 100% część praktyczna
  – Średni wynik części pisemnej: 68,42%
  – Średni wynik części praktycznej: 99,20%
 • Kwalifikacja M.19 (poprawkowy praktyczny)
  – Zdawalność: 100%
  – Średni wynik części praktycznej: 93%

Indywidualne wyniki egzaminów sesji styczeń luty 2020 (sesja K201) – link: serwis.oke.jaworzno.pl.
Przypominamy, że logują się Państwo swoim numerem PESEL oraz hasłem otrzymanym od nas (papierowy pasek).

Sesja egzaminacyjna K193 czerwiec lipiec 2019:

 • Kwalifikacja A.71
  – Zdawalność: 100%
  – Średni wynik części pisemnej: 71,38%
  – Średni wynik części praktycznej: 94,90%
 • Kwalifikacja B.9
  – Zdawalność: 100%
  – Średni wynik części pisemnej: 66,60%
  – Średni wynik części praktycznej: 98,71%
 • Kwalifikacja B.9 (poprawkowy)
  – Zdawalność: 100%
  – Średni wynik części pisemnej: 83%

Indywidualne wyniki egzaminów sesji czerwiec lipiec 2019 (sesja K193) – link: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=375. Przypominamy, że logują się Państwo swoim numerem PESEL oraz hasłem otrzymanym od nas (papierowy pasek).

Sesja egzaminacyjna K183 czerwiec lipiec 2018:

 • Kwalifikacja A.13
  – Zdawalność: 88,89%
  – Średni wynik części pisemnej: 85,11%
  – Średni wynik cześci praktycznej: 97,50%
 • Kwalifikacja A.71
  – Zdawalność: 100%
  – Średni wynik części pisemnej: 78,54%
  – Średni wynik cześci praktycznej: 96,54%
 • Kwalifikacja B.8
  – Zdawalność: 60,00%
  – Średni wynik części pisemnej: 55,60%
  – Średni wynik cześci praktycznej: 97,56%

Egzamin poprawkowy – procedura:
Przypominamy, że osoby, które nie zdały którejś z części egzaminu, wniosek o poprawkę (wraz z załączonym oryginałem zaświadczenia u ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego) muszą wysłać do OKE Jaworzno listem poleconym najpóźniej do 9 września br. W razie pytań / wątpliwości prosimy o kontakt z OKE Jaworzno lub z naszym sekretariatem.