Sesje egzaminacyjne OKE Jaworzno

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2022:

W przypadku  przystępowania do egzaminu przez kursantów, którzy nie zdali w poprzedniej sesji, bądź podchodzą do niej poraz pierwszy, określono termin do 15 września 2022 r.

WAŻNE: Przy wypełnianiu druku proszę zwrócić uwagę na to, czy do egzaminu podchodzą Państwo po raz pierwszy, czy ponownie.

Deklarację proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie 8 kwietnia w Bytomskim Ośrodku Edukacji.

Sesja egzaminacyjna K223 czerwiec-lipiec 2022:

Kwalifikacja MOD.03
– Zdawalność: 87,52% część pisemna | 84,21% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 70,37%
– Średni wynik części praktycznej: 97,68%

Kwalifikacja DRM.04
– Zdawalność: 100% cześć pisemna, 100% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 83,62%
– Średni wynik części praktycznej: 98,90%

Serdecznie gratulujemy zdanych egzaminów!

___________________________________________________________________________________

Sesja egzaminacyjna K213 czerwiec lipiec 2021:

Kwalifikacja AU.14
– Zdawalność: 100% część pisemna | 100% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 66,66%
– Średni wynik części praktycznej: 63%
Kwalifikacja BD.05
– Zdawalność: 100% cześć pisemna, 100% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 78%
– Średni wynik części praktycznej: 100%

Kursantom grup AU.14 i BD.05 serdecznie gratulujemy zdanych egzaminów!

______________________________________________________________________________________________________

Sesja egzaminacyjna K211 styczeń luty 2021:

Kwalifikacja AU.14
– Zdawalność: 92,86% część pisemna | 100% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 70,43%
– Średni wynik części praktycznej: 93,77%
Kwalifikacja BD.05
– Zdawalność: 90% cześć pisemna, 100% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 68,42%
– Średni wynik części praktycznej: 99,20%
Kwalifikacja MG.19
– Zdawalność: 90% część pisemna | 100% część praktyczna
– Średni wynik części pisemnej: 67,11%
– Średni wynik części praktycznej: 90,60%

Kursantom grup AU.14, BD.05 oraz MG.19 serdecznie gratulujemy zdanych egzaminów!


TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA POPRAWKĘ W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2021:

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez kursantów, którzy nie zdali w sesji styczeń – luty 2021, określono termin do 8 kwietnia 2021 r.

Osoby, które nie mogły uczestniczyć w egzaminie z różnych przyczyn (np. kwarantanna), również składają deklarację.

WAŻNE: Przy wypełnianiu druku proszę zwrócić uwagę na to, czy do egzaminu podchodzą Państwo po raz pierwszy, czy ponownie.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (PDF) Dodano: 24.03.2021

Deklarację proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie 8 kwietnia w Bytomskim Ośrodku Edukacji.


INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH W SESJI K.211 (styczeń/luty 2021)

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji zima 2021 (Formuła 2017), podobnie jak w poprzednich sesjach, będą dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO od godziny 10.00 w dniu 31 marca 2021.

AKTYWACJA KONTA W SIOEPKZ

a. Uruchom przeglądarkę internetową
b. W pole adresu przeglądarki internetowej wpisz: https://epkz.cke.edu.pl/aktywacja i wciśnij Enter
c. Poczekaj na pojawienie się poniższej strony:

Wprowadź kod aktywacyjny i login otrzymany do pierwszego logowania.
PIERWSZE LOGOWANIE W SIOEPKZ

a. Uruchom przeglądarkę internetową
b. W pole adresu przeglądarki internetowej wpisz: https://epkz.cke.edu.pl i wciśnij Enter
c. Poczekaj na pojawienie się poniższej strony:


Dla grup kursantów AU.14, BD.05, MG.19, którzy ukończyli kwalifikacyjne kursy zawodowe w listopadzie 2020 r. i przystąpili do sesji Zima 2021 w OKE Jaworzno, zostały przedłużone na 30 dni kody aktywacyjne umożliwiające zalogowanie się do PORTALU ZDAJĄCEGO.
Przypominamy, że loginy użytkownika i kody aktywacyjne zostały wygenerowane z systemu OKE w formie sms/email do pierwszego logowania.
W uzasadnionych przypadkach można zgłosić się osobiście, aby ponownie wygenerować kod aktywacyjny.Sesja egzaminacyjna K201 styczeń luty 2020:

 • Kwalifikacja A.74
  – Zdawalność: 100% część pisemna | 92,30% część praktyczna
  – Średni wynik części pisemnej: 85,62%
  – Średni wynik części praktycznej: 89,46%
 • Kwalifikacja A.13
  – Zdawalność: 100% cześć pisemna, 100% część praktyczna
  – Średni wynik części pisemnej: 68,42%
  – Średni wynik części praktycznej: 99,20%
 • Kwalifikacja M.19 (poprawkowy praktyczny)
  – Zdawalność: 100%
  – Średni wynik części praktycznej: 93%

Indywidualne wyniki egzaminów sesji styczeń luty 2020 (sesja K201) – link: serwis.oke.jaworzno.pl.
Przypominamy, że logują się Państwo swoim numerem PESEL oraz hasłem otrzymanym od nas (papierowy pasek).

Sesja egzaminacyjna K193 czerwiec lipiec 2019:

 • Kwalifikacja A.71
  – Zdawalność: 100%
  – Średni wynik części pisemnej: 71,38%
  – Średni wynik części praktycznej: 94,90%
 • Kwalifikacja B.9
  – Zdawalność: 100%
  – Średni wynik części pisemnej: 66,60%
  – Średni wynik części praktycznej: 98,71%
 • Kwalifikacja B.9 (poprawkowy)
  – Zdawalność: 100%
  – Średni wynik części pisemnej: 83%

Indywidualne wyniki egzaminów sesji czerwiec lipiec 2019 (sesja K193) – link: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=375. Przypominamy, że logują się Państwo swoim numerem PESEL oraz hasłem otrzymanym od nas (papierowy pasek).

Sesja egzaminacyjna K183 czerwiec lipiec 2018:

 • Kwalifikacja A.13
  – Zdawalność: 88,89%
  – Średni wynik części pisemnej: 85,11%
  – Średni wynik cześci praktycznej: 97,50%
 • Kwalifikacja A.71
  – Zdawalność: 100%
  – Średni wynik części pisemnej: 78,54%
  – Średni wynik cześci praktycznej: 96,54%
 • Kwalifikacja B.8
  – Zdawalność: 60,00%
  – Średni wynik części pisemnej: 55,60%
  – Średni wynik cześci praktycznej: 97,56%

Egzamin poprawkowy – procedura:
Przypominamy, że osoby, które nie zdały którejś z części egzaminu, wniosek o poprawkę (wraz z załączonym oryginałem zaświadczenia u ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego) muszą wysłać do OKE Jaworzno listem poleconym najpóźniej do 9 września br. W razie pytań / wątpliwości prosimy o kontakt z OKE Jaworzno lub z naszym sekretariatem.