Współpraca z placówkami


Bytomski Ośrodek Edukacji ściśle współpracuje z Urzędem Miejskim w Bytomiu (organem prowadzącym BOE jest Miasto Bytom), bytomskimi szkołami i placówkami edukacyjnymi oraz firmami i instytucjami związanymi ze szkolnictwem zawodowym.
_


_

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej – www.men.gov.pl
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach – www.kuratorium.katowice.pl
 • Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu – www.bytom.pl
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie – www.oke.jaworzno.pl

_


_

 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych – www.zsmebytom.pl
 • Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół – www.psb.bytom.pl
 • Technikum nr 4 – www.zsee.bytom.pl
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – www.zst.bytom.pl
 • Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących – www.zsaeio.bytom.pl
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna – www.zsz8.pl

_


_

 • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – www.koweziu.edu.pl
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego – www.cku.bytom.pl
 • Mega Centrum Rozwoju – www.mega.bytom.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy – www.pupbytom.com.pl