Zespół Pracowni Mechanicznych

 • Kierownik mgr Krystian Brzezina, tel. 32 281 33 68 wewn. 49
 • Nauczyciele ZPM
  – mgr Piotr Klimza – Dyrektor BOE
  – mgr inż. Tomasz Hetmańczyk – Wicedyrektor BOE
  – mgr Krystian Brzezina – Kierownik Zespołu Pracowni Mechaniczno-Samochodowych                            – mgr inż. Kazimierz Wąsowicz
  – mgr inż. Mirosław Habraszka
  – inż. Jerzy Pawłowski
  – mgr Michał Skrzyński
  – inż. Roman Gluch
  – mgr Zbigniew Jędrzejowski
 • Zajęcia praktyczne dla uczniów
  – Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu