Projekty unijne

Obecnie realizowane są dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.:

1. Od szkolenia do zatrudnienia

2. Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu