Dyrekcja Bytomskiego Ośrodka Edukacji w Bytomiu

_
mgr inż. Tomasz Hetmańczyk – Dyrektor Ośrodka

mgr inż. Andrzej Pilchowski – Wicedyrektor Ośrodka

mgr Damian Kołtun – Wicedyrektor Ośrodka (ds. Centrum Kształcenia Ustawicznego)

mgr inż. Bartosz Franczuk – Kierownik Zespołu Pracowni Mechaniczno-Samochodowych