Dyrekcja Bytomskiego Ośrodka Edukacji


mgr Piotr Klimza – Dyrektor Ośrodka

_

  • mgr inż. Tomasz Hetmańczyk – Wicedyrektor
  • mgr Krystian Brzezina – kierownik Zespołu Pracowni Mechaniczno-Samochodowych
  • mgr Kazimierz Nowak – kierownik Pracowni Diagnostyki i Stacji Kontroli Pojazdów