Dyrekcja Bytomskiego Ośrodka Edukacji

_
mgr inż. Tomasz Hetmańczyk – Dyrektor Ośrodka

mgr inż. Andrzej Pilchowski – Wicedyrektor Ośrodka

mgr inż. Bartosz Franczuk – Kierownik Zespołu Pracowni Mechaniczno-Samochodowych

i Stacji Kontroli Pojazdów