Dyrekcja Bytomskiego Ośrodka Edukacji


mgr Piotr Klimza – Dyrektor Ośrodka
_
mgr inż. Tomasz Hetmańczyk – Wicedyrektor

mgr Krystian Brzezina – kierownik Zespołu Pracowni Mechaniczno-Samochodowych

mgr Kazimierz Nowak – kierownik Pracowni Diagnostyki i Stacji Kontroli Pojazdów