Dyrekcja Bytomskiego Ośrodka Edukacji

_
mgr inż. Tomasz Hetmańczyk – Dyrektor Ośrodka

mgr inż. Andrzej Pilchowski – Wicedyrektor

mgr inż. Bartosz Franczuk – kierownik Zespołu Pracowni Mechaniczno-Samochodowych

mgr Kazimierz Nowak – kierownik Pracowni Diagnostyki i Stacji Kontroli Pojazdów