Dyrekcja Bytomskiego Ośrodka Edukacji


mgr Piotr Klimza – Dyrektor Ośrodka

_

  • mgr inż. Tomasz Hetmańczyk – Wicedyrektor
  • mgr Monika Skorus – Wicedyrektor ds. kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  • mgr Krystian Brzezina – kierownik Zespołu Pracowni Mechaniczno-Samochodowych
  • mgr inż. Kazimierz Wąsowicz – kierownik Zespołu Pracowni Wielozawodowych
  • mgr Jerzy Turek – kierownik Zespołu Pracowni Budowlanych
  • mgr Kazimierz Nowak – kierownik Pracowni Diagnostyki i Stacji Kontroli Pojazdów