Pracownicy pedagogiczni

Pracownicy pedagogiczni Bytomskiego Ośrodka Edukacji to doświadczeni, wysoko wykwalifikowanych nauczyciele praktycznej nauki zawodu.