Pracownicy pedagogiczni

Pracownicy pedagogiczni Bytomskiego Ośrodka Edukacji to doświadczeni, wysoko wykwalifikowani nauczyciele praktycznej nauki zawodu.