Kadra administracyjna

Kadra administracyjna Bytomskiego Ośrodka Edukacji:

  1. mgr Małgorzata Franczuk-Aniołowska – sekretarz ośrodka
  2. mgr Anna Skowron – główna księgowa
  3. mgr inż. Bartosz Franczuk – kierownik szkolenia praktycznego
  4. Janusz Łęcicki – kierownik gospodarczy
  5. Agata Łyszczkowska, Danuta Bartkowiak – specjalista ds. kadr
  6. Marta Cieślik – sekretariat uczniowski
  7. mgr inż. Ewa Laburda – sekretariat CKU