Kadra administracyjna

Kadra administracyjna CKZ w Bytomskim Ośrodku Edukacji:

  1. mgr Anna Skowron – główna księgowa
  2. p. Joanna Kołtowska – sekretarz ośrodka
  3. mgr Małgorzata Aniołowska – sekretariat uczniowski
  4. p. Janusz Łęcicki – kierownik gospodarczy
  5. p. Agnieszka Gabrysiak – specjalista ds. kadrowych
  6. mgr inż. Edward Korzekwa – inspektor ds. bhp