Kadra administracyjna

Kadra administracyjna CKZ w Bytomskim Ośrodku Edukacji:

  1. Izabela Mackiewicz – główna księgowa
  2. Joanna Kołtowska – sekretarz ośrodka
  3. Zbigniew Boleń – kierownik gospodarczy
  4. Agnieszka Gabrysiak – specjalista ds. kadrowych
  5. Grzegorz Babraj – starszy inspektor ds. bhp