Aktualny nabór. Wymagane dokumenty

Przejdź do sekcji Wymagane dokumenty.


PLANOWANY NABÓR NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE ZAPLANOWANE NA WRZESIEŃ 2024

Szanowni Państwo, planowany nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe, których rozpoczęcie planujemy na wrzesień 2024, rozpocznie się 8 maja br. i zakończy 25 sierpnia br. Informacja o naborze będzie podana na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

Termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych na kursy nastąpi 28 sierpnia br.

REKRUTACJA NA SEMESTR WIOSENNY 2023/24 ZAKOŃCZONA 
Informujemy, że z dniem 12 stycznia 2024 r. rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2023/2024 została zakończona.
W kwalifikacji MOD.03 (zawód: Krawiec) zebrano wymaganą ilość podań, w związku z czym nie ma potrzeby uruchamiania rekrutacji uzupełniającej. Kurs ruszy w trybie zaocznym po feriach (pierwsze zajęcia odbędą się w dniach: sb i nd 17 i 18 lutego br). Spotkanie organizacyjne odbędzie się w piątek 16.02 o godz. 16.00.

Zakwalifikowane kursantki i kursantów zapraszamy w dniach: 24-26 stycznia do sekretariatu przy ul. Żeromskiego 42 w godz. 7.00-15.00 po skierowanie na badania do poradni medycyny pracy. Po badaniu prosimy o doniesienie podpisanych zaświadczeń  do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie 12 lutego br.

W kwalifikacjach MOT.05, MOT.06, BUD.12 i BUD.14 nie zebrano wystarczającej ilości podań, w związku z czym ww. kursy nie zostaną uruchomione.

Zakwalifikowanym Słuchaczom/Słuchaczkom serdecznie gratulujemy 🙂

REKRUTACJA NA SEMESTR WIOSENNY 2023/24
Termin składania kompletu dokumentów przez kandydatów na kursantów na semestr wiosenny: 13 listopada 2023 – 11 stycznia 2024 r. (wyniki w dniu 12 stycznia 2024 r.)
Możliwa rekrutacja uzupełniająca: 15 stycznia – 30 stycznia 2024 r. (wyniki w dniu 31 stycznia 2024 r.)

KKZ zostanie uruchomiony po zebraniu min. 28 kandydatów.
Badanie lekarskie na podstawie skierowania z CKZ-BOE kandydat ma obowiązek złożyć przed rozpoczęciem zajęć.
Rekrutacja obejmuje 2- i  3-semestralne kwalifikacje:

– w systemie zaocznym SB/ND średnio 2 razy w m-cu:

 • MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (zawód: Krawiec) – 3 semestry
 • MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (zawód: Mechanik pojazdów samochodowych) – 3 semestry
 • BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (zawód: Murarz-tynkarz) – 3 semestry
 • MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (w zawodzie: Technik pojazdów samochodowych) – 2 semestry
 • BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (zawód: Technik budownictwa) – 2 semestry

REKRUTACJA NA KURS MOD.03.W ZAKOŃCZONA.

Informujemy, że nabór uzupełniający został zakończony. Kurs MOD.03 Wytwarzanie i projektowanie wyrobów odzieżowych (tryb wieczorowy) zostanie uruchomiony; zajęcia ruszą tuż po feriach zimowych. Szczegółowe informacje dot. pierwszego spotkania zostaną opublikowane w późniejszym terminie na naszym Facebooku i stronie www.boe.edu.pl w zakładce: KURSY.

Uprzejmie prosimy o odbiór skierowania na badania lekarskie i ew. uzupełnienie brakujących dokumentów w Sekretariacie BOE (Żeromskiego 42).

REKRUTACJA NA KURS MOD.03 (TRYB WIECZOROWY) PRZEDŁUŻONA!
Rekrutacja na kurs MOD.03 (tryb wieczorowy) w zawodzie: Krawiec zostaje przedłużona do 20 grudnia
2022 r. (rekrutacja uzupełniająca. Podania składać można w sekretariacie Bytomskiego Ośrodka Edukacji, ul. Żeromskiego 42.
REKRUTACJA NA SEMESTR WIOSENNY 2022/23 – PAŹDZIERNIK 2022

Termin składania kompletu dokumentów przez kandydatów na kursantów na semestr wiosenny: 24 października – 18 listopada 2022 r.
Możliwa rekrutacja uzupełniająca: 13 grudnia – 20 grudnia 2022 r. Kontakt z zakwalifikowanymi kandydatami na początku stycznia 2023.

KKZ zostanie uruchomiony po zebraniu min. 28 kandydatów.
Badanie lekarskie na podstawie skierowania z CKZ-BOE kandydat ma obowiązek złożyć przed rozpoczęciem zajęć.
Rekrutacja obejmuje 3-semestralne kwalifikacje (luty 2023/maj 2024):

– w systemie wieczorowym – zajęcia w poniedziałki, wtorki i czwartki:

 • MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (w zawodzie Krawiec)

REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNY 2022/23 ZAKOŃCZONA 
Informujemy, że z dniem 29 lipca 2022 r. rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2022/2023 została zakończona.
W kwalifikacji MOD.03 (zawód: Krawiec) zebrano wymaganą ilość podań, w związku z czym nie ma potrzeby uruchamiania rekrutacji uzupełniającej. Kurs ruszy w trybie zaocznym.

W kwalifikacji MEC.05 (zawód: operator obrabiarek skrawających) nie zebrano wystarczającej ilości podań, w związku z czym ww. kurs nie zostanie uruchomiony.

Zakwalifikowanym Słuchaczom/Słuchaczkom serdecznie gratulujemy 🙂

REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNY 2022/23 – MAJ 2022
Termin składania kompletu dokumentów przez kandydatów na kursantów na semestr jesienny: 16 maja – 20 czerwca 2022 r. (wyniki w dniu 29 lipca 2022 r.)
Możliwa rekrutacja uzupełniająca: 1 sierpnia – 3 sierpnia 2022 r. (wyniki w dniu 19 sierpnia 2022 r.)

KKZ zostanie uruchomiony po zebraniu min. 28 kandydatów.
Badanie lekarskie na podstawie skierowania z CKZ-BOE kandydat ma obowiązek złożyć przed rozpoczęciem zajęć.
Rekrutacja obejmuje 3-semestralne kwalifikacje (wrzesień 2022/listopad 2023):

– w systemie zaocznym SB/ND średnio 2 razy w m-cu:

 • MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (w zawodzie Krawiec)
 • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających (w zawodzie Operator obrabiarek skrawających)

REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNY 2021/22 ZAKOŃCZONA 
Informujemy, że z dniem 26 sierpnia 2021 r. rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2021/2022 została zakończona.
W kwalifikacji MOD.03 (zawód: Krawiec) zebrano wymaganą ilość podań, w związku z czym nie ma potrzeby uruchamiania rekrutacji uzupełniającej. Kurs ruszy w trybie wieczorowym.

W kwalifikacjach: MEC.05 (zawód: operator obrabiarek skrawających) oraz BUD.09 (monter sieci i instalacji sanitarnych) nie zebrano wystarczającej ilości podań, w związku z czym ww. kursy nie zostaną uruchomione.

Zakwalifikowanym Słuchaczom/Słuchaczkom serdecznie gratulujemy 🙂

REKRUTACJA SEMESTR JESIENNY 2021/22 – CZERWIEC 2021
Termin składania kompletu dokumentów przez kandydatów na kursantów na semestr jesienny: 7 czerwca – 25 sierpnia 2021 r. (wyniki w dniu 26 sierpnia 2021 r.)
Możliwa rekrutacja uzupełniająca: 27 sierpnia – 6 września 2021 r. (wyniki w dniu 7 września 2021 r.)

KKZ zostanie uruchomiony po zebraniu min. 20 kandydatów.
Badanie lekarskie na podstawie skierowania z CKZ-BOE kandydat ma obowiązek złożyć przed rozpoczęciem zajęć.
Rekrutacja obejmuje 3-semestralne kwalifikacje (wrzesień 2021/listopad 2022):

– w systemie zaocznym SB/ND średnio 2 razy w m-cu:

 • BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (w zawodzie Monter sieci i instalacji sanitarnych)
 • MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (w zawodzie Mechanik-monter maszyn i urządzeń)
 • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających (w zawodzie Operator obrabiarek skrawających)
 • – w systemie wieczorowym PN/WT/CZW:
 • MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (w zawodzie Krawiec)Przypominamy, że kursy są w pełni bezpłatne, dedykowane osobom pełnoletnim z dowolnego miasta, dysponującym czasem wolnym. Stan zdrowia kandydata na kursanta musi pozwalać mu na udział w zajęciach praktycznych.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (PDF) (aktualizacja: 09-2023)
   Obowiązkowo wydruk na jednej kartce, dwustronnie, a następnie prawidłowe i czytelne wypełnienie podania.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły – oryginał do okazania, kopia do akt.
  3. Zdjęcie w formacie legitymacyjnym – 1 szt.
  4. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie na podstawie skierowania BOE.
   Koszt po stronie kandydata.
   WAŻNE: Do lekarza należy się udać ze skierowaniem otrzymanym z BOE.
   Nie wymagamy wykonania badania wcześniej, niż przed ogłoszeniem, że rekrutacja na dany kurs została zakończona.