Aktualny nabór. Wymagane dokumenty

Przejdź do sekcji Wymagane dokumenty.

_____________________________________________________________________________________________________________


REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNY 2024/2025

Termin składania kompletu dokumentów przez kandydatów na kursantów na semestr jesienny: 20 maja – 16 sierpnia 2024 r. (wyniki w dniu 20 sierpnia 2024 r.)
KKZ zostanie uruchomiony po zebraniu min. 24 kandydatów.
Badanie lekarskie na podstawie skierowania z CKZ-BOE kandydat ma obowiązek złożyć przed rozpoczęciem zajęć.
Rekrutacja obejmuje 3-semestralne kwalifikacje (wrzesień 2024/listopad 2025):

– w systemie wieczorowym:

 • MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (w zawodzie Krawiec)

Podania wraz z załącznikami prosimy składać w sekretariacie Bytomskiego Ośrodka Edukacji w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 42.


 • WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (PDF) (aktualizacja: 09-2023)
   Obowiązkowo wydruk na jednej kartce, dwustronnie, a następnie prawidłowe i czytelne wypełnienie podania.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły – oryginał do okazania, kopia do akt.
  3. Zdjęcie w formacie legitymacyjnym – 1 szt.
  4. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie na podstawie skierowania BOE.
   Koszt po stronie kandydata.
   WAŻNE: Do lekarza należy się udać ze skierowaniem otrzymanym z BOE.
   Nie wymagamy wykonania badania wcześniej, niż przed ogłoszeniem, że rekrutacja na dany kurs została zakończona.