Aktualny nabór. Wymagane dokumenty

Przejdź do sekcji Wymagane dokumenty.


REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNY 2021/22 ZAKOŃCZONA 
Informujemy, że z dniem 26 sierpnia 2021 r. rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2021/2022 została zakończona.
W kwalifikacji MOD.03 (zawód: Krawiec) zebrano wymaganą ilość podań, w związku z czym nie ma potrzeby uruchamiania rekrutacji uzupełniającej. Kurs ruszy w trybie wieczorowym.

W kwalifikacjach: MEC.05 (zawód: operator obrabiarek skrawających) oraz BUD.09 (monter sieci i instalacji sanitarnych) nie zebrano wystarczającej ilości podań, w związku z czym ww. kursy nie zostaną uruchomione.

Zakwalifikowanym Słuchaczom/Słuchaczkom serdecznie gratulujemy 🙂

REKRUTACJA SEMESTR JESIENNY 2021/22 – CZERWIEC 2021
Termin składania kompletu dokumentów przez kandydatów na kursantów na semestr jesienny: 7 czerwca – 25 sierpnia 2021 r. (wyniki w dniu 26 sierpnia 2021 r.)
Możliwa rekrutacja uzupełniająca: 27 sierpnia – 6 września 2021 r. (wyniki w dniu 7 września 2021 r.)

KKZ zostanie uruchomiony po zebraniu min. 20 kandydatów.
Badanie lekarskie na podstawie skierowania z CKZ-BOE kandydat ma obowiązek złożyć przed rozpoczęciem zajęć.
Rekrutacja obejmuje 3-semestralne kwalifikacje (wrzesień 2021/listopad 2022):

– w systemie zaocznym SB/ND średnio 2 razy w m-cu:

 • BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (w zawodzie Monter sieci i instalacji sanitarnych)
 • MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (w zawodzie Mechanik-monter maszyn i urządzeń)
 • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających (w zawodzie Operator obrabiarek skrawających)
 • – w systemie wieczorowym PN/WT/CZW:
 • MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (w zawodzie Krawiec)

  Przypominamy, że kursy są w pełni bezpłatne, dedykowane osobom pełnoletnim z dowolnego miasta, dysponującym czasem wolnym. Stan zdrowia kandydata na kursanta musi pozwalać mu na udział w zajęciach praktycznych.


  WAŻNE: ZASADY REKRUTACJI 2021/2022

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (PDF) (aktualizacja 06-2021)
   Obowiązkowo wydruk na jednej kartce, dwustronnie, a następnie prawidłowe i czytelne wypełnienie podania.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły – oryginał do okazania, kopia do akt.
  3. Zdjęcie w formacie legitymacyjnym – 1 szt.
  4. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie na podstawie skierowania BOE.
   Koszt po stronie kandydata.
   WAŻNE: Do lekarza należy się udać ze skierowaniem otrzymanym z BOE.
   Nie wymagamy wykonania badania wcześniej, niż przed ogłoszeniem, że rekrutacja na dany kurs została zakończona.