Aktualny nabór. Wymagane dokumenty

Przejdź do sekcji Wymagane dokumenty.


REKRUTACJA NA SEMESTR WIOSENNY 2023/24
Termin składania kompletu dokumentów przez kandydatów na kursantów na semestr wiosenny: 13 listopada 2023 – 11 stycznia 2024 r. (wyniki w dniu 12 stycznia 2024 r.)
Możliwa rekrutacja uzupełniająca: 15 stycznia – 30 stycznia 2024 r. (wyniki w dniu 31 stycznia 2024 r.)

KKZ zostanie uruchomiony po zebraniu min. 28 kandydatów.
Badanie lekarskie na podstawie skierowania z CKZ-BOE kandydat ma obowiązek złożyć przed rozpoczęciem zajęć.
Rekrutacja obejmuje 2- i  3-semestralne kwalifikacje:

– w systemie zaocznym SB/ND średnio 2 razy w m-cu:

 • MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (zawód: Krawiec) – 3 semestry
 • MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (zawód: Mechanik pojazdów samochodowych) – 3 semestry
 • BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (zawód: Murarz-tynkarz) – 3 semestry
 • MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (w zawodzie: Technik pojazdów samochodowych) – 2 semestry
 • BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (zawód: Technik budownictwa) – 2 semestry

REKRUTACJA NA KURS MOD.03.W ZAKOŃCZONA.

Informujemy, że nabór uzupełniający został zakończony. Kurs MOD.03 Wytwarzanie i projektowanie wyrobów odzieżowych (tryb wieczorowy) zostanie uruchomiony; zajęcia ruszą tuż po feriach zimowych. Szczegółowe informacje dot. pierwszego spotkania zostaną opublikowane w późniejszym terminie na naszym Facebooku i stronie www.boe.edu.pl w zakładce: KURSY.

Uprzejmie prosimy o odbiór skierowania na badania lekarskie i ew. uzupełnienie brakujących dokumentów w Sekretariacie BOE (Żeromskiego 42).

REKRUTACJA NA KURS MOD.03 (TRYB WIECZOROWY) PRZEDŁUŻONA!
Rekrutacja na kurs MOD.03 (tryb wieczorowy) w zawodzie: Krawiec zostaje przedłużona do 20 grudnia
2022 r. (rekrutacja uzupełniająca. Podania składać można w sekretariacie Bytomskiego Ośrodka Edukacji, ul. Żeromskiego 42.
REKRUTACJA NA SEMESTR WIOSENNY 2022/23 – PAŹDZIERNIK 2022

Termin składania kompletu dokumentów przez kandydatów na kursantów na semestr wiosenny: 24 października – 18 listopada 2022 r.
Możliwa rekrutacja uzupełniająca: 13 grudnia – 20 grudnia 2022 r. Kontakt z zakwalifikowanymi kandydatami na początku stycznia 2023.

KKZ zostanie uruchomiony po zebraniu min. 28 kandydatów.
Badanie lekarskie na podstawie skierowania z CKZ-BOE kandydat ma obowiązek złożyć przed rozpoczęciem zajęć.
Rekrutacja obejmuje 3-semestralne kwalifikacje (luty 2023/maj 2024):

– w systemie wieczorowym – zajęcia w poniedziałki, wtorki i czwartki:

 • MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (w zawodzie Krawiec)

REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNY 2022/23 ZAKOŃCZONA 
Informujemy, że z dniem 29 lipca 2022 r. rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2022/2023 została zakończona.
W kwalifikacji MOD.03 (zawód: Krawiec) zebrano wymaganą ilość podań, w związku z czym nie ma potrzeby uruchamiania rekrutacji uzupełniającej. Kurs ruszy w trybie zaocznym.

W kwalifikacji MEC.05 (zawód: operator obrabiarek skrawających) nie zebrano wystarczającej ilości podań, w związku z czym ww. kurs nie zostanie uruchomiony.

Zakwalifikowanym Słuchaczom/Słuchaczkom serdecznie gratulujemy 🙂

REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNY 2022/23 – MAJ 2022
Termin składania kompletu dokumentów przez kandydatów na kursantów na semestr jesienny: 16 maja – 20 czerwca 2022 r. (wyniki w dniu 29 lipca 2022 r.)
Możliwa rekrutacja uzupełniająca: 1 sierpnia – 3 sierpnia 2022 r. (wyniki w dniu 19 sierpnia 2022 r.)

KKZ zostanie uruchomiony po zebraniu min. 28 kandydatów.
Badanie lekarskie na podstawie skierowania z CKZ-BOE kandydat ma obowiązek złożyć przed rozpoczęciem zajęć.
Rekrutacja obejmuje 3-semestralne kwalifikacje (wrzesień 2022/listopad 2023):

– w systemie zaocznym SB/ND średnio 2 razy w m-cu:

 • MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (w zawodzie Krawiec)
 • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających (w zawodzie Operator obrabiarek skrawających)

REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNY 2021/22 ZAKOŃCZONA 
Informujemy, że z dniem 26 sierpnia 2021 r. rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2021/2022 została zakończona.
W kwalifikacji MOD.03 (zawód: Krawiec) zebrano wymaganą ilość podań, w związku z czym nie ma potrzeby uruchamiania rekrutacji uzupełniającej. Kurs ruszy w trybie wieczorowym.

W kwalifikacjach: MEC.05 (zawód: operator obrabiarek skrawających) oraz BUD.09 (monter sieci i instalacji sanitarnych) nie zebrano wystarczającej ilości podań, w związku z czym ww. kursy nie zostaną uruchomione.

Zakwalifikowanym Słuchaczom/Słuchaczkom serdecznie gratulujemy 🙂

REKRUTACJA SEMESTR JESIENNY 2021/22 – CZERWIEC 2021
Termin składania kompletu dokumentów przez kandydatów na kursantów na semestr jesienny: 7 czerwca – 25 sierpnia 2021 r. (wyniki w dniu 26 sierpnia 2021 r.)
Możliwa rekrutacja uzupełniająca: 27 sierpnia – 6 września 2021 r. (wyniki w dniu 7 września 2021 r.)

KKZ zostanie uruchomiony po zebraniu min. 20 kandydatów.
Badanie lekarskie na podstawie skierowania z CKZ-BOE kandydat ma obowiązek złożyć przed rozpoczęciem zajęć.
Rekrutacja obejmuje 3-semestralne kwalifikacje (wrzesień 2021/listopad 2022):

– w systemie zaocznym SB/ND średnio 2 razy w m-cu:

 • BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (w zawodzie Monter sieci i instalacji sanitarnych)
 • MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (w zawodzie Mechanik-monter maszyn i urządzeń)
 • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających (w zawodzie Operator obrabiarek skrawających)
 • – w systemie wieczorowym PN/WT/CZW:
 • MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (w zawodzie Krawiec)

  Przypominamy, że kursy są w pełni bezpłatne, dedykowane osobom pełnoletnim z dowolnego miasta, dysponującym czasem wolnym. Stan zdrowia kandydata na kursanta musi pozwalać mu na udział w zajęciach praktycznych.


  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (PDF) (aktualizacja: 09-2023)
   Obowiązkowo wydruk na jednej kartce, dwustronnie, a następnie prawidłowe i czytelne wypełnienie podania.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły – oryginał do okazania, kopia do akt.
  3. Zdjęcie w formacie legitymacyjnym – 1 szt.
  4. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie na podstawie skierowania BOE.
   Koszt po stronie kandydata.
   WAŻNE: Do lekarza należy się udać ze skierowaniem otrzymanym z BOE.
   Nie wymagamy wykonania badania wcześniej, niż przed ogłoszeniem, że rekrutacja na dany kurs została zakończona.