AKTUALNE KURSY KKZ

MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych – technik przemysłu mody Nabór ruszy po zebraniu się grupy min. 20 chętnych słuchaczy.

DRM.04 Wytwarzanie wyrobów stolarskich Trwa od: luty 2021.
Zakończenie: kwiecień 2022.

Kolejny nabór: wrzesień 2022.

MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Trwa od: luty 2021.
Zakończenie: kwiecień 2022.

Kolejny nabór: wrzesień 2021.

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających Nabór ruszy po zebraniu się grupy min. 20 chętnych słuchaczy (Planowany nabór: wrzesień 2021)

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych Nabór ruszy po zebraniu się grupy min. 20 chętnych słuchaczy (Planowany nabór: wrzesień 2021)