Czym są KKZ?

Jedną ze ścieżek działalności Bytomskiego Ośrodka Edukacji jest prowadzenie bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych (podstawa działalności: Uchwała nr XII/159/13 z dnia 25 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Bytomiu; działalność kursowa od 1 września 2013 r.).
_
Kandydat na kursanta musi spełnić następujące warunki:

 • być osobą dorosłą (pełnoletnią),
 • mieć ukończone minimum gimnazjum lub 8-klasową szkołę podstawową,
 • mieć stan zdrowia pozwalający na udział w zajęciach praktycznych,
 • dysponować czasem w weekendy (soboty i niedziele) bądź wieczorami w tygodniu.

_
Miejsce zamieszkania i sytuacja zawodowa kandydata na kursanta nie są kryterium branym pod uwagę.

Komu polecamy bezpłatne, weekendowe kwalifikacyjne kursy zawodowe?

 • Osobom planującym zdobyć nowy zawód, uzupełnić lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe,
 • szukającym nowego hobby, pasji, niekoniecznie w związku ze ścieżką zawodową,
 • pragnącym za darmo, bez ukrytych opłat uczyć się teorii i praktyki,
 • chcącym mieć możliwość przystąpienia do egzaminu w OKE Jaworzno.

_
KKZ to doskonałe rozwiązanie zarówno dla młodzieży, dopiero planującej swoją karierę zawodową, jak i dla osób dojrzałych, które z różnych względów nie miały okazji zdobyć konkretnego zawodu, mają możliwość dzięki temu awansować w pracy lub chcą zmienić swój dotychczasowy profil wykształcenia. Zgodnie z zasadą „na naukę nigdy nie jest za późno” mieliśmy już Kursantów w wieku ok. 60 lat.
_
Kursant(ka) KKZ ma zatem możliwość pracy z nowoczesnymi maszynami i specjalistycznym sprzętem. Wszystkie zajęcia – teoria i praktyka – prowadzone są w Bytomskim Ośrodku Edukacji przez doświadczoną kadrę pedagogiczną. W zależności od kwalifikacji kurs może trwać 2 lub 3 semestry.
_
Co daje ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego?
Absolwent KKZ z naszej strony uzyskuje

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • na postawie zaświadczenia może przystąpić do egzaminu państwowego składającego się z części pisemnej i praktycznej – egzamin jest organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w naszym przypadku jest to OKE w Jaworznie). Egzamin odbywa się na miejscu, w Bytomskim Ośrodku Edukacji, gdyż nasza placówka jest jednocześnie Ośrodkiem Egzaminacyjnym,
 • po zdaniu egzaminu państwowego OKE absolwent uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
 • Kolejnym krokiem może być zdobycie dyplomu z tytułem technika. Taki dyplom można uzyskać po spełnieniu dwóch warunków:
  • zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód,
  • posiadaniu wykształcenia średniego.
 • Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i zdobyła świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, ale nie uzupełniła wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

_
Zapraszamy na nasz Fanpage na Facebooku: www.facebook.com/zawodzafree, gdzie można śledzić bieżące informacje dotyczące trwających i planowanych kursów.
_
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.