Współpraca z placówkami


Bytomski Ośrodek Edukacji ściśle współpracuje z Urzędem Miejskim w Bytomiu (organem prowadzącym BOE jest Miasto Bytom), bytomskimi szkołami i placówkami edukacyjnymi oraz firmami i instytucjami związanymi ze szkolnictwem zawodowym.
_
_

_


_

_


_