Pliki nauczyciela

Powrót do Menu głównego Strefy Nauczyciela.


Dokumentacja na początek roku szkolnego:

Dokumentacja dotycząca rozliczeń semestralnych / rocznych:

  • Wykaz ocen proponowanych (doc)
    Instrukcja: druk wypełniamy komputerowo, przesyłamy na email sekretariatu wyłącznie w formie elektronicznej. Długość listy można dostosować do potrzeb danej klasy.
  • Zestawienie klasyfikacyjne semestralne / roczne (doc)
    Instrukcja: w sekcji "Ocena z: ..." wpisujemy dokładną nazwę zajęć (zajęcia praktyczne / nazwa pracowni / nazwa specjalizacji). Drukujemy dwustronnie - w sekretariacie uczniowskim składamy jedną kartkę podpisana z obydwu stron.
  • Uzasadnienie oceny (doc) Aktualizacja 17-01-2018

Samoocena nauczyciela:

Dokumentacja "wycieczkowa":