Zespół Pracowni Budowlanych

 • Kierownik mgr Jerzy Turek, tel. 32 281 30 66, 32 281 53 15
 • Nauczyciele ZPB
  – mgr Monika Skorus – Wicedyrektor ds. ODiDZ
  – mgr Turek Jerzy – Kierownik Zespołu Pracowni Budowlanych
  – p. Marek Ćwielong
  – mgr Krzysztof Feliszewski
  – mgr inż. Krystian Hain
  – mgr Krzysztof Jarosz
  – mgr Ireneusz Lisiecki
  – mgr inż. Gabriela Majchrzyk
  – p. Ewa Nowak
 • Zajęcia praktyczne dla uczniów
  – Państwowych Szkół Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu
 • Lokalizacja ul. Powstańców Śląskich 10 d, 41-902 Bytom (zabudowania znajdujące się za gmachem Państwowych Szkół Budownictwa – Zespół Szkół)  Wyświetl większą mapę