Zakończenie rekrutacji na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe
2021-08-26 10:08:36

Informujemy, że rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2021/2022 została zakończona.


W kwalifikacji MOD.03 (zawód: Krawiec) zebrano wymaganą ilość podań, w związku z czym nie ma potrzeby uruchamiania rekrutacji uzupełniającej. Kurs ruszy w trybie wieczorowym.


W kwalifikacjach: MEC.05 (zawód: operator obrabiarek skrawających) oraz BUD.09 (monter sieci i instalacji sanitarnych) nie zebrano wystarczającej ilości podań, w związku z czym ww. kursy nie zostaną uruchomione.


Zakwalifikowanym Słuchaczom/Słuchaczkom serdecznie gratulujemy 🙂

Tags: 
bezpłatne kursy zawodowe
kwalifikacyjne kursy zawodowe
rekrutacja