Wyniki sesji egzaminacyjnej OKE Jaworzno

Sesja egzaminacyjna K201 styczeń luty 2020:

 • Kwalifikacja A.74
  - Zdawalność: 100% część pisemna | 92,30% część praktyczna
  - Średni wynik części pisemnej: 85,62%
  - Średni wynik części praktycznej: 89,46%
 • Kwalifikacja A.13
  - Zdawalność: 100% cześć pisemna, 100% część praktyczna
  - Średni wynik części pisemnej: 68,42%
  - Średni wynik części praktycznej: 99,20%
 • Kwalifikacja M.19 (poprawkowy praktyczny)
  - Zdawalność: 100%
  - Średni wynik części praktycznej: 93%Indywidualne wyniki egzaminów sesji styczeń luty 2020 (sesja K201) - link: serwis.oke.jaworzno.pl.
Przypominamy, że logują się Państwo swoim numerem PESEL oraz hasłem otrzymanym od nas (papierowy pasek).


Sesja egzaminacyjna K193 czerwiec lipiec 2019:

 • Kwalifikacja A.71
  - Zdawalność: 100%
  - Średni wynik części pisemnej: 71,38%
  - Średni wynik części praktycznej: 94,90%
 • Kwalifikacja B.9
  - Zdawalność: 100%
  - Średni wynik części pisemnej: 66,60%
  - Średni wynik części praktycznej: 98,71%
 • Kwalifikacja B.9 (poprawkowy)
  - Zdawalność: 100%
  - Średni wynik części pisemnej: 83%Indywidualne wyniki egzaminów sesji czerwiec lipiec 2019 (sesja K193) - link: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=articl.... Przypominamy, że logują się Państwo swoim numerem PESEL oraz hasłem otrzymanym od nas (papierowy pasek).


Sesja egzaminacyjna K183 czerwiec lipiec 2018:

 • Kwalifikacja A.13
  - Zdawalność: 88,89%
  - Średni wynik części pisemnej: 85,11%
  - Średni wynik cześci praktycznej: 97,50%
 • Kwalifikacja A.71
  - Zdawalność: 100%
  - Średni wynik części pisemnej: 78,54%
  - Średni wynik cześci praktycznej: 96,54%
 • Kwalifikacja B.8
  - Zdawalność: 60,00%
  - Średni wynik części pisemnej: 55,60%
  - Średni wynik cześci praktycznej: 97,56%Egzamin poprawkowy - procedura:
Przypominamy, że osoby, które nie zdały którejś z części egzaminu, wniosek o poprawkę (wraz z załączonym oryginałem zaświadczenia u ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego) muszą wysłać do OKE Jaworzno listem poleconym najpóźniej do 9 września br. W razie pytań / wątpliwości prosimy o kontakt z OKE Jaworzno lub z naszym sekretariatem. Deklaracja do pobrania tutaj: http://www.boe.edu.pl/…/busin…/odidz/deklaracja_kkz_2016.pdf.