Wyjątki w ograniczeniu działalności szkół i placówek oświatowych
2021-04-16 11:13:32

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEiN dotyczącym dalszego ograniczenia działalności szkół i placówek oświatowych do 25.04.2021 r. [1], pojawiły się wyjątki odnośnie nauczania na odległość.
Uczniowie i słuchacze przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. poz. 701 [2]

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. poz. 700 [3]
Więcej informacji znajdą Państwo w linkach poniżej:
[1] https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia
[2] https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/700
[3] https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/701

Tags: 
Covid-19
egzaminy
koronawirus
nauczanie zdalne
pandemia