REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE – WYNIKI
2015-08-28 11:15:15

W dniu 27.08.2015 r. Komisja Rekrutacyjna w składzie Krystian Brzezina (przewodniczący), Krzysztof Jarosz, Gabriela Majchrzyk (członkowie) dokonała przeglądu złożonych podań kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2015/2016. Komisja pozytywnie zaopiniowała 37 podań kandydatów na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach B.08, A.13, M.19. Komisja podjęła decyzję o przedłużeniu postępowania rekrutacyjnego do dnia 14 września 2015 r. z powodu niewystarczającej ilości kandydatów na słuchaczy w kwalifikacjach B.08, M.19. Nadal można również składać podania do udziału w kursie A.13 (stolarskim).

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Tags: