Zamówienia publiczne

Przetargi rok 2019

 • Informacja o rozpoznaniu cenowym z dnia 14-11-2019 na usługi medyczne w zakresie przeprowadzania „badań okresowych” w 2020. Termin składania ofert: do 09-12-2019 (PDF)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 10-12-2019 - z zakresu "badań okresowych" (PDF)
  _
 • Informacja o rozpoznaniu cenowym z dnia 14-11-2019 na usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych w 2020. Termin składania ofert: do 09-12-2019 (PDF)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 10-12-2019 - wywóz odpadów komunalnych (PDF)
  _
  _
 • Informacja z dnia 28-06-2019 o wolnym lokalu użytkowym z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, który może być przydzielony w trybie bezprzetargowym na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu (PDF)
 • Informacje na temat wolnego lokalu użytkowego (PDF)

 • Informacja o II nieograniczonym publicznym przetargu ustnym na dzierżawę i najem wolnego lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się dnia 25 czerwca 2019 r. (wtorek) (PDF)
 • Załącznik nr 1 do informacji o II przetargu - informacje na temat lokalu (PDF)
 • Regulamin do przetarg II (PDF)
  Informacja o wynikach:

 • Informacja o nieograniczonym publicznym przetargu ustnym na dzierżawę i najem wolnego lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się dnia 4 czerwca 2019 r. (wtorek) (PDF)
 • Załącznik nr 1 do informacji o przetargu - informacje na temat lokalu (PDF)
  Informacja o wynikach: Brak ofert
  _
  _
  Przetargi rok 2018
 • Informacja o rozpoznaniu cenowym z dnia 7-11-2018 na usługi medyczne w zakresie przeprowadzania „badań okresowych” w 2019. Termin składania ofert: 05-12-2018 (PDF)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 06-12-2018 - usługi medyczne (PDF)
  _
 • Informacja o rozpoznaniu cenowym z dnia 7-11-2018 na usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych w 2019. Termin składania ofert: 05-12-2018 (PDF)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 06-12-2018 - wywóz odpadów komunalnych (PDF)
  _
  _
  Przetargi rok 2017
 • Informacja o rozpoznaniu cenowym z dnia 14-11-2017 na usługi medyczne w zakresie przeprowadzania „badań okresowych” w 2018. Termin składania ofert: 05-12-2017 (PDF)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 06-12-2017 - usługi medyczne (PDF)
  _
 • Informacja o rozpoznaniu cenowym z dnia 14-11-2017 na usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych w 2018. Termin składania ofert: 05-12-2017 (PDF)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 06-12-2017 - wywóz odpadów komunalnych (PDF)
  _
  _
  Przetargi rok 2016