Staże zawodowe

Na stronie znajdują się (wraz z załącznikami):

  • Ogłoszenie dla pracodawców
  • Ogłoszenie – staże zawodowe
  • Wyniki naboru

_


_
Ogłoszenie dla pracodawców


Załączniki:

  1. Załącznik do Konkursu dla Pracodawców (Oferta organizacji staży zawodowych).

_


_
Ogłoszenie – staże zawodowe_
Załączniki:

  1. Podanie.
  2. Oświadczenie o niekaralności.
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Oferta cenowa.
  5. Zgoda zakładu pracy na wykonywanie zadań opiekuna stażu.

Wyniki naboru