Konkurs dla nauczycieli 2015

OGŁOSZENIE dot. projektu „Kompetentny absolwent szkoły zawodowej” (…) – poszukiwane osoby do pracy w przedmiotowym projekcie na stanowisko wykładowca w ramach zajęć pozalekcyjnych „Kwalifikacje zawodowe technika elektronika”. (format PDF)

PROTOKÓŁ z dnia 12.02.2015 r. z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oceniającej złożone oferty na stanowiska wykładowcy w ramach zajęć pozalekcyjnych „Kwalifikacje zawodowe technika elektronika” w projekcie „Kompetentny absolwent szkoły zawodowej” (…). (format PDF)

Załączniki:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie o niekaralności
  3. Oferta cenowa