Konkurs dla nauczycieli 2014

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oceniającej złożone oferty na stanowiska wykładowców w ramach zajęć pozalekcyjnych w projekcie „Kompetentny absolwent szkoły zawodowej” z dnia 16.09.2014 r. (format PDF).
_
Ogłoszenie dot. projektu: „Kompetentny absolwent szkoły zawodowej” (format PDF).
Bytomski Ośrodek Edukacji będący realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompetentny absolwent szkoły zawodowej” poszukuje osób do pracy w przedmiotowym projekcie na stanowiskach wymienionych w treści ogłoszenia.
_
Załączniki:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie o niekaralności
  3. Oferta cenowa