Konkurs dla nauczycieli 2013


Ogłoszenie dot. projektu: „Kompetentny absolwent szkoły zawodowej” realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
_
Bytomski Ośrodek Edukacji będący realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompetentny absolwent szkoły zawodowej” poszukuje osób do pracy w przedmiotowym projekcie na stanowiskach:

 1. Wykładowca w ramach zajęć pozalekcyjnych „Kwalifikacje zawodowe technika elektryka”
  Zajęcia mają przygotować uczniów i uczennice technikum do egzaminu zawodowego.
  _
  Wymagania:
  a) wykształcenie wyższe zbieżne z obszarem kursu,
  b) kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych elektrycznych,
  c) zaangażowanie, kreatywność,
  d) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
  e) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
  f) doba znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet, platforma edukacyjna
  np. Moodle.
  _
  Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:

  • opracowanie programu zajęć w wymiarze 60 h, zawierającego dwa moduły: jeden uwzględniający indywidualizację pracy z uczniem z trudnościami przystosowany do wyrównania szans, drugi dotyczy rozwijania wiedzy i zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • opracowanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych, które podniosą efektywność zajęć: scenariusza zajęć wykorzystujących prezentacje w Power Point i jednego kursu e-learningowego,
  • przeprowadzenie zajęć dla grupy uczniów/uczennic (1 grupa x 60h, łącznie 60h), grupa będzie liczyła 10 osób,
  • przeprowadzenie badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów/uczennic „na wejściu” i „na wyjściu”,
  • sprawdzanie i ocenianie testów prowadzonych w trakcie zajęć,
  • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej.

  _
  Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony),
  3. życiorys – curriculum vitae,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych,
  5. oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony),
  6. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
  7. ofertę cenową wykonania usługi z podaniem stawki za przeprowadzenie 1h zajęć dydaktycznych.

  _


  _

 2. Wykładowca w ramach zajęć pozalekcyjnych „Kwalifikacje zawodowe technika elektronika”
  Zajęcia mają przygotować uczniów i uczennice technikum do egzaminu zawodowego.
  _
  Wymagania:
  a) wykształcenie wyższe zbieżne z obszarem kursu,
  b) kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych elektronicznych,
  c) zaangażowanie, kreatywność,
  d) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
  e) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
  f) dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet, platforma edukacyjna Moodle.
  _
  Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:

  • opracowanie programu zajęć w wymiarze 60 h, zawierającego dwa moduły: jeden uwzględniający indywidualizację pracy z uczniem z trudnościami przystosowany do wyrównania szans, drugi dotyczy rozwijania wiedzy i zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • opracowanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych, które podniosą efektywność zajęć: scenariusza zajęć wykorzystujących prezentacje w Power Point i jednego kursu e-learningowego,
  • przeprowadzenie zajęć dla grupy uczniów/uczennic (1 grupa x 60h, łącznie 60h), grupa będzie liczyła 10 osób,
  • przeprowadzenie badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów/uczennic „na wejściu” i „na wyjściu”,
  • sprawdzanie i ocenianie testów prowadzonych w trakcie zajęć,
  • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej.

  _
  Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony),
  3. życiorys – curriculum vitae,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych,
  5. oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony),
  6. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
  7. ofertę cenową wykonania usługi z podaniem stawki za przeprowadzenie 1h zajęć dydaktycznych.

  _


  _

 3. Wykładowca w ramach zajęć pozalekcyjnych „Kwalifikacje zawodowe elektrotechnika pojazdów samochodowych”
  Zajęcia mają przygotować uczniów i uczennice zasadniczej szkoły zawodowej do egzaminu zawodowego.
  _
  Wymagania:
  a) wykształcenie wyższe zbieżne z obszarem kursu,
  b) kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych elektrotechnicznych, samochodowych,
  c) zaangażowanie, kreatywność,
  d) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
  e) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
  f) dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet, platforma edukacyjna Moodle.
  _
  Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:

  • opracowanie programu zajęć w wymiarze 30 h, zawierającego dwa moduły: jeden uwzględniający indywidualizację pracy z uczniem z trudnościami przystosowany do wyrównania szans, drugi dotyczy rozwijania wiedzy i zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • opracowanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych, które podniosą efektywność zajęć: scenariusza zajęć wykorzystujących prezentacje w Power Point i jednego kursu e-learningowego,
  • przeprowadzenie zajęć dla grupy uczniów/uczennic (1 grupa x 30h, łącznie 30h), grupa będzie liczyła 10 osób,
  • przeprowadzenie badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów/uczennic „na wejściu” i „na wyjściu”,
  • sprawdzanie i ocenianie testów prowadzonych w trakcie zajęć,
  • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej.

  _
  Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony),
  3. życiorys – curriculum vitae,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych,
  5. oryginał kwestionariusza osobowego do pobrania ze strony),
  6. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
  7. ofertę cenową wykonania usługi z podaniem stawki za przeprowadzenie 1h zajęć dydaktycznych.

  _


  _

 4. Wykładowca w ramach zajęć pozalekcyjnych „Kwalifikacje zawodowe mechanika pojazdów samochodowych”
  Zajęcia mają przygotować uczniów i uczennice zasadniczej szkoły zawodowej do egzaminu zawodowego.
  _
  Wymagania:
  a) wykształcenie wyższe zbieżne z obszarem kursu,
  b) kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych mechaniczno-samochodowych,
  c) zaangażowanie, kreatywność,
  d) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
  e) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
  f) dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet, platforma edukacyjna Moodle.
  _
  Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:

  • opracowanie programu zajęć w wymiarze 30 h, zawierającego dwa moduły: jeden uwzględniający indywidualizację pracy z uczniem z trudnościami przystosowany do wyrównania szans, drugi dotyczy rozwijania wiedzy i zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • opracowanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych, które podniosą efektywność zajęć: scenariusza zajęć wykorzystujących prezentacje w Power Point i jednego kursu e-learningowego,
  • przeprowadzenie zajęć dla grupy uczniów/uczennic (1 grupa x 30h, łącznie 30h), grupa będzie liczyła 10 osób,
  • przeprowadzenie badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów/uczennic „na wejściu” i „na wyjściu”,
  • sprawdzanie i ocenianie testów prowadzonych w trakcie zajęć,
  • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej.

  _
  Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
  3. życiorys – curriculum vitae,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych,
  5. oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony),
  6. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
  7. ofertę cenową wykonania usługi z podaniem stawki za przeprowadzenie 1 h zajęć dydaktycznych.

  _


  _

 5. Wykładowca w ramach zajęć pozalekcyjnych „Kwalifikacje zawodowe technika mechanika”
  Zajęcia mają przygotować uczniów i uczennice technikum do egzaminu zawodowego.
  _
  Wymagania:
  a) wykształcenie wyższe zbieżne z obszarem kursu,
  b) kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych mechanicznych,
  c) zaangażowanie, kreatywność,
  d) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
  e) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
  f) dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet, platforma edukacyjna Moodle.
  _
  Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:

  • opracowanie programu zajęć w wymiarze 60 h, zawierającego dwa moduły: jeden uwzględniający indywidualizację pracy z uczniem z trudnościami przystosowany do wyrównania szans, drugi dotyczy rozwijania wiedzy i zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • opracowanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych, które podniosą efektywność zajęć: scenariusza zajęć wykorzystujących prezentacje w Power Point i jednego kursu e-learningowego,
  • przeprowadzenie zajęć dla grupy uczniów/uczennic (1 grupa x 60h, łącznie 60h), grupa będzie liczyła 10 osób,
  • przeprowadzenie badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów/uczennic „na wejściu” i „na wyjściu”,
  • sprawdzanie i ocenianie testów prowadzonych w trakcie zajęć,
  • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej.

  _
  Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony),
  3. życiorys – curriculum vitae,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych,
  5. oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony),
  6. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
  7. ofertę cenową wykonania usługi z podaniem stawki za przeprowadzenie 1 h zajęć dydaktycznych.

  _


  _

 6. Wykładowca w ramach zajęć pozalekcyjnych „Kwalifikacje zawodowe technika pojazdów samochodowych”
  Zajęcia mają przygotować uczniów i uczennice technikum do egzaminu zawodowego.
  _
  Wymagania:
  a) wykształcenie wyższe zbieżne z obszarem kursu,
  b) kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych samochodowych,
  c) zaangażowanie, kreatywność,
  d) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
  e) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
  f) dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet, platforma edukacyjna Moodle.
  _
  Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:

  • opracowanie programu zajęć w wymiarze 30h, zawierającego dwa moduły: jeden uwzględniający indywidualizację pracy z uczniem z trudnościami przystosowany do wyrównania szans, drugi dotyczy rozwijania wiedzy i zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • opracowanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych, które podniosą efektywność zajęć: scenariusza zajęć wykorzystujących prezentacje w Power Point i jednego kursu e-learningowego,
  • przeprowadzenie zajęć dla grupy uczniów/uczennic (1 grupa x 30h, łącznie 30h), grupa będzie liczyła 10 osób,
  • przeprowadzenie badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów/uczennic „na wejściu” i „na wyjściu”,
  • sprawdzanie i ocenianie testów prowadzonych w trakcie zajęć,
  • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej.

  _
  Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
  3. życiorys – curriculum vitae,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych,
  5. oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony),
  6. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
  7. ofertę cenową wykonania usługi z podaniem stawki za przeprowadzenie 1 h zajęć dydaktycznych.

  _


  _

 7. Nauczyciel/ka matematyki – 2 stanowiska (dla 2 grup)
  Zajęcia mają podnieść wiedzę i umiejętności w obszarze wybranych kompetencji kluczowych, przygotowują do egzaminu maturalnego, skierowane są do uczniów i uczennic technikum.
  _
  Wymagania:
  a) wykształcenie wyższe matematyczne z przygotowaniem pedagogicznym
  b) zaangażowanie, kreatywność,
  c) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
  d) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
  e) dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet, platforma edukacyjna Moodle.
  _
  Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:

  • opracowanie programu zajęć w wymiarze 40h, zawierającego dwa moduły: jeden uwzględniający indywidualizację pracy z uczniem z trudnościami przystosowany do wyrównania szans, drugi dotyczy rozwijania wiedzy i zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • opracowanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych, które podniosą efektywność zajęć: scenariusza zajęć wykorzystujących prezentacje w Power Point i jednego kursu e-learningowego,
  • przeprowadzenie zajęć dla grupy uczniów/uczennic (1 grupa x 40h, łącznie 40h), grupa będzie liczyła 10 osób,
  • przeprowadzenie badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów/uczennic „na wejściu” i „na wyjściu”,
  • sprawdzanie i ocenianie testów prowadzonych w trakcie zajęć,
  • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej.

  _
  Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony),
  3. życiorys – curriculum vitae,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych,
  5. oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony),
  6. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
  7. ofertę cenową wykonania usługi z podaniem stawki za przeprowadzenie 1h zajęć dydaktycznych.

  _


  _

 8. Nauczyciel/ka języka angielskiego
  Zajęcia mają podnieść wiedzę i umiejętności w obszarze wybranych kompetencji kluczowych, przygotowują do egzaminu maturalnego, skierowane są do uczniów i uczennic technikum.
  _
  Wymagania:
  a) wykształcenie wyższe – filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym lub inne dające kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole,
  b) zaangażowanie, kreatywność,
  c) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
  d) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
  e) dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet, platforma edukacyjna Moodle.
  _
  Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:

  • opracowanie programu zajęć w wymiarze 40h, zawierającego dwa moduły: jeden uwzględniający indywidualizację pracy z uczniem z trudnościami przystosowany do wyrównania szans, drugi dotyczy rozwijania wiedzy i zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • opracowanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych, które podniosą efektywność zajęć: scenariusza zajęć wykorzystujących prezentacje w Power Point i jednego kursu e-learningowego,
  • przeprowadzenie zajęć dla grupy uczniów/uczennic (1 grupa x 40h, łącznie 40h), grupa będzie liczyła 10 osób,
  • przeprowadzenie badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów/uczennic „na wejściu” i „na wyjściu”,
  • sprawdzanie i ocenianie testów prowadzonych w trakcie zajęć,
  • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej.

  _
  Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony),
  3. życiorys – curriculum vitae,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych,
  5. oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony),
  6. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
  7. ofertę cenową wykonania usługi z podaniem stawki za przeprowadzenie 1 h zajęć dydaktycznych

  _


  _

 9. Doradca zawodowy w ramach programu doradztwa zawodowego – 2 stanowiska
  Zajęcia indywidualne w ramach doradztwa zawodowego mają przygotować uczniów i uczennice technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej do poruszania się na rynku pracy.
  _
  Wymagania:
  a) wykształcenie wyższe zbieżne z obszarem zajęć
  b) zaangażowanie, kreatywność,
  c) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
  d) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
  e) dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet, platforma edukacyjna Moodle, znajomość programu do tworzenia IPD
  _
  Do głównych obowiązków doradcy zawodowego będzie należało:

  • opracowanie programu doradztwa zawodowego w wymiarze 90h (2 doradców opracuje wspólny program indywidualnych konsultacji),
  • przeprowadzenie dla dwóch grup uczniów/uczennic konsultacji indywidualnych (15 u/u x 6h, łącznie 90h), każda grupa będzie liczyła 15 osób,
  • przeprowadzenie analizy potencjału u/u , wskazanie możliwości wykorzystania owego potencjału w odniesieniu do potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • pomoc w opracowaniu w opracowaniu własnego profilu w oparciu o Młodzieżowe Portfolio Kariery,
  • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej.

  _
  Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony),
  3. życiorys – curriculum vitae,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje dopełnienia obowiązków doradcy zawodowego,
  5. oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony),
  6. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
  7. ofertę cenową wykonania usługi z podaniem stawki za przeprowadzenie 1 h zajęć dydaktycznych

_
_
Termin składania ofert: 19 września 2013 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Bytomskiego Ośrodka Edukacji w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 42, sekretariat (pokój nr 1, parter).
Termin rozpoczęcia pracy w projekcie: wrzesień 2013 r.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
_
_
Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją: nabór na stanowisko …………………. w ramach projektu „Kompetentny absolwent szkoły zawodowej”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Bytomskiego Ośrodka Edukacji. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
_
_
Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Oferta cenowa


PROTOKÓŁ z dnia 19.09.2013 r. z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oceniającej złożone oferty na stanowiska wykładowców w ramach zajęć pozalekcyjnych w projekcie „Kompetentny absolwent szkoły zawodowej” (…). (format PDF)