Procedura wydawania świadectw i dyplomów

WAŻNE:
Szanowni Słuchacze! Zdający w sesji styczeń / luty 2021, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o dyplom do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Jaworzno, mają możliwość uzyskania informacji o procedurach i wygenerowania wniosku o uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, klikając w poniższy link:

Procedura oraz generator wniosku o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Procedura wydawania dyplomów


Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2021 rozpocznie się 8 kwietnia 2021 po wcześniejszym uzgodnieniu (kontakt podany poniżej) i przy zachowaniu reżimu sanitarnego:

email: kursy@boe.edu.pl
Telefon: 32 281 33 68, 32 388 80 40
Godziny otwarcia sekretariatu: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00


Ścieżka kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia.
W przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu technika jest to wykształcenie średnie.


EGZAMIN ZAWODOWY – informacja o przekazaniu świadectw do szkół i ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji styczeń – luty 2021r.
FORMUŁA 2017
Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017r.
Sesja Zima 2021 (styczeń –luty 2021)

Sesja Lato 2021 (czerwiec – lipiec 2021)