Procedura wydawania dyplomów

Procedura wydawania dyplomów oraz online generator wniosku o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie pod linkiem www.oke.jaworzno.pl/www2....

Dyplom może zostać wydany absolwentowi kwalifikacyjnego kursu zawodowego (podstawą jest zaświadczenie o ukończeniu kursu), który przystąpił i zdał część pisemną i część praktyczną egzaminu zawodowego OKE Jaworzno we wszystkich kwalifikacjach wydzielonych w danym zawodzie.