Procedura wydawania dyplomów

EGZAMIN ZAWODOWY – informacja o przekazaniu świadectw do szkół i ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji styczeń - luty 2020 r.

Ze względu na zawieszenie zajęć szkolnych do 25 marca br. OKE w Jaworznie będzie przesyłać świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy Pocztą Polską jako przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru. Przesyłki zostaną wysłane 24 marca i powinny dotrzeć do szkół / placówek do 27 marca br.

Termin przekazania świadectw i dyplomów uczniom i absolwentom w szkole ustala dyrektor szkoły.

Wyniki egzaminu zawodowego w formule 2012 będą dostępne 20 marca br. od godz. 10.00. Logowanie do serwisu z wynikami egzaminów zawodowych i terminami egzaminu: https://serwis.oke.jaworzno.pl/k14/index.php.

Wyniki egzaminu w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) będą dostępne 20 marca 2020 r. od godz. 10.00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl - dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły, w której składali deklaracje. Ponadto informacje o wynikach zostaną wysłane mailem lub sms.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń - luty 2020, termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec - lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020 r.

Prosimy zapoznać się również z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: cke.gov.pl.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń - luty 2020 r., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. Jeżeli absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.