Patronat firmy ATLAS


W grudniu 2014 r. Bytomski Ośrodek Edukacji jako pierwsza placówka edukacyjna w Polsce, został objęty patronatem firmy ATLAS.
_
BOE jako nowoczesny ośrodek dostosowuje swoją ofertę do postępu technologicznego i potrzeb regionalnego rynku pracy, nie zaniedbuje też współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się edukacją zawodową czy też branżową. Dzięki czemu może dostosowywać swą działalność do europejskich trendów w kształceniu zawodowym i nie odbiegać od nowoczesnych technik i technologii. Inicjatywą Zespołu Pracowni Budowlanych było podjęcie starań o objęcie patronatem Bytomskiego Ośrodka Edukacji przez ATLAS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Celem opieki naukowo-dydaktycznej nad szkołą są wspólne inicjatywy edukacyjne każdej ze stron, objęte umową o współpracy.
_
ATLAS Sp. z o.o. www.atlas.com.pl to czołowy producent materiałów i chemii budowlanej, w tym również złożonych systemów technologicznych. Oferuje kleje do płytek, fugi, hydroizolacje, posadzki i podkłady podłogowe, grunty, zaprawy murarskie i tynkarskie, gładzie i szpachle gipsowe oraz systemy ociepleń. Jesteśmy pierwszą w Polsce placówką, wybraną z kilkuset szkół w naszym kraju, objętą w grudniu br. patronatem tak znaczącej firmy na rynku budowlanym. W ramach patronatu prowadzone będą bezpłatne szkolenia teoretyczno-praktyczne dla uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, umożliwiające zapoznanie się z najnowszymi materiałami i technologiami. Ośrodek otrzyma wsparcie w formie nieodpłatnego przekazywania produktów Atlas Sp. z o.o., wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu oraz dostarczania materiałów dydaktycznych i edukacyjnych. Z naszej inicjatywy planowane są również szkolenia dla nauczycieli placówek kształcenia praktycznego i szkół budowlanych z regionu.
_
Realizacja działań o tak szerokim zakresie to doskonała forma wsparcia Bytomskiego Ośrodka Edukacji w zakresie praktycznej i teoretycznej działalności edukacyjnej.
_
Piszą o nas:
Portal Bytomski.pl