Kwalifikacja MG.19

KWALIFIKACJA MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
ZAWÓD 722307 Operator obrabiarek skrawających
CZAS TRWANIA 3 semestry
MIEJSCE ZAJĘĆ Zespół Pracowni Mechanicznych oraz sala konferencyjna Bytomskiego Ośrodka Edukacji, ul. Żeromskiego 42
KOSZTY Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez nasz Ośrodek są BEZPŁATNE
_
NA CZYM POLEGA KURS?
Część teoretyczna w formie wykładów obejmuje m.in. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo (zazwyczaj język angielski), podstawy bhp, technologie i konstrukcje mechaniczne, układy sterowania i regulacji. Część praktyczna w formie zajęć praktycznych polega na poznaniu budowy, podstaw programowania i pracy na obrabiarkach skrawających. Kursant wszechstronnie zapoznaje się zatem zarówno z obrabiarkami konwencjonalnymi (starego typu), jak i nowoczesnymi obrabiarkami (grawerkami, tokarkami, frezarkami) CNC.
_
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Operator obrabiarek skrawających ustawia i uzbraja obrabiarki określonych grup do wykonywania różnych operacji i zabiegów. Dobiera i ustawia parametry skrawania, mocuje narzędzia, uchwyty i przyrządy. Przeprowadza obróbkę próbną, udziela instruktażu operatorom jak poprawnie wykonywać czynności podczas użytkowania obrabiarek. Ustawia, kontroluje oraz koryguje przebieg obróbki oraz może obsługiwać obrabiarki, łącząc te zadania. Obsługuje takie maszyny jak: frezarki, tokarki, szlifierki, wiertarki, wytaczarki, strugarki oraz obrabiarki sterowane programowo przez komputer. Ustala kolejność zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych.
_
ZADANIA ZAWODOWE

  1. przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
  2. wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
  3. wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

_
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Jako operator może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem; zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, samochodów i ciągników, maszyn budowlanych, napędów hydraulicznych, wyposażenia taboru kolejowego itp. Jest też przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
_
MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI (pow. poziomu szkoły zasadniczej)
Absolwent kursu po potwierdzeniu kwalifikacji MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. Jest to oczywiście opcja dla osób chętnych, planujących dłuższą edukację.