Kwalifikacja M.17

KWALIFIKACJA MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
ZAWÓD 723310 Mechanik – monter maszyn i urządzeń
CZAS TRWANIA 3 semestry
MIEJSCE ZAJĘĆ Zespół Pracowni Mechanicznych oraz sala konferencyjna Bytomskiego Ośrodka Edukacji, ul. Żeromskiego 42
KOSZTY Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez nasz Ośrodek są BEZPŁATNE
_
NA CZYM POLEGA KURS?
„Montaż i obsługa maszyn i urządzeń” – mamy tu na myśli głównie maszyny i urządzenia przemysłowe. Część teoretyczna w formie wykładów obejmuje m.in. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo (zazwyczaj język angielski), podstawy bhp, podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy konstrukcji maszyn. Część praktyczna: pod okiem i z pomocą doświadczonych instruktorów, kursanci mogą mieć za zadanie np. wyremontować tokarkę konwencjonalną, czy naprawić wiertarkę stołową. W programie pojawiają się również wybrane elementy obsługi maszyn CNC, czyli sprzętu nowszego typu.
_
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Mechanik – monter maszyn i urządzeń zajmuje się montażem maszyn w warunkach produkcji jednostkowej i w warunkach produkcji seryjnej na linii montażowej oraz eksploatacją i naprawą maszyn. W ramach eksploatacji wykonuje rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje oraz ocenia ich stan techniczny na podstawie badań diagnostycznych. W zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń przewiduje się specjalizacje ukierunkowane na określony rodzaj maszyn.
_
ZADANIA ZAWODOWE

  1. dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
  2. obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
  3. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

_
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
We wszystkich gałęziach przemysłu w zakładach produkcji maszyn oraz na stanowiskach eksploatacji maszyn, a także w warsztatach naprawczych. Jest również dobrze przygotowany do prowadzenia własnego zakładu mechanicznego.
_
MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI (pow. poziomu szkoły zasadniczej)
Absolwent kursu po potwierdzeniu kwalifikacji MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. Jest to oczywiście opcja dla osób chętnych, planujących dłuższą edukację.