Kwalifikacja BD.05 – powstała z połączenia B.8, B.9

KWALIFIKACJA BD.05
# BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
ZAWÓD 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
CZAS TRWANIA 3 semestry
MIEJSCE ZAJĘĆ Zespół Pracowni Budowlanych, ul. Powstańców Śl. 10 d oraz sala konferencyjna Bytomskiego Ośrodka Edukacji, ul. Żeromskiego 42
KOSZTY Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez nasz Ośrodek są BEZPŁATNE
_
NA CZYM POLEGA KURS?
Kurs kwalifikacji BD.05 to prace wykonywane na zewnątrz – instalacje doprowadzane do budynku oraz prace wykonywane wewnątrz – instalacje w budynku. Część teoretyczna w formie wykładów obejmuje podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo (zazwyczaj język angielski), podstawy bhp, podstawy budownictwa, rysunek techniczny budowlany, materiały budowlane. Część praktyczna: to zajęcia praktyczne w naszym zespole pracowni budowlanych pod okiem i z pomocą doświadczonych instruktorów – montaż sieci komunalnych oraz montaż instalacji sanitarnych.
_
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Jest to pracownik, który wykonuje: montaż sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, gazu, klimatyzacji i wentylacji na podstawie dokumentacji technicznej. Montuje, instaluje oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie tych instalacji w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.
_
ZADANIA ZAWODOWE

  1. wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
  2. wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
  3. wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  4. wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

_
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Można znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwie budowlanym, zakładzie rzemieślniczym wykonującym roboty instalacyjne oraz pracować na stanowiskach konserwatorów w działach remontowych, szkołach, przedszkolach i zakładach pracy. Można również samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą i usługową.
_
MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI (pow. poziomu szkoły zasadniczej)
Po potwierdzeniu kwalifikacji BD.05 absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń sanitarnych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.