Kwalifikacja MOD.03

KWALIFIKACJA MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
ZAWÓD 753105 Krawiec
CZAS TRWANIA 3 semestry
MIEJSCE ZAJĘĆ Zespół Pracowni Wielozawodowych, ul. K. Miarki 29 oraz sala konferencyjna Bytomskiego Ośrodka Edukacji, ul. Żeromskiego 42
KOSZTY Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez nasz Ośrodek są BEZPŁATNE
_
NA CZYM POLEGA KURS?
Część teoretyczna w formie wykładów obejmuje podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo (zazwyczaj język angielski), materiałoznawstwo odzieżowe, podstawy projektowania i konstrukcji odzieży, techniki wytwarzania odzieży.
Część praktyczna: W czasie zajęć praktycznych kursant nabywa wielu umiejętności niezbędnych do wykonanie gotowego wyrobu odzieżowego. Kursant nabywa umiejętności w zakresie:
– podstaw krawiectwa: BHP w krawiectwie – zastosowanie podstawowych zasad, podstawowe przybory krawieckie –zastosowania i użycia odpowiednich narzędzi,
– nauki szycia ręcznego: rodzaje ściegów: wewnętrznych i ozdobnych, sposoby przyszywania zatrzasków, haftek i gumek, zapoznanie się z rodzajami dodatków krawieckich i pasmanterii,
– obsługi maszyn: stebnówki (budowa maszyny domowej i stosowanej w zakładach szwalniczych, nawlekanie górnej i dolnej nici maszyny, ustawianie ściegu w odpowiedniej pozycji, szycie na maszynie – wprowadzenie w różnego rodzaju techniki), wieloczynnościowej, overloc (3, 4 i 5 nitkowy), renderki, podszywarki,
– nauki szycia maszynowego: nauka szycia po prostej, po łuku na papierze, nauka szycia po prostej, po łuku, ryglowanie na tkaninie, nauka podstawowych rodzajów szwów wraz z węzłami konstrukcyjnymi,
– wykonania poszczególnych elementów odzieży w formie ćwiczenia (plisy proste, plisy skośne, wykończenie brzegów lamówką, falbanki, odszycie zaszewek w spódnicy, wszywanie zamka symetrycznie, asymetrycznie i kryto, wykończenie linii tali paskiem, wykończenie linii dołu w spódnicy, odszycie kieszeni nakładanej, kieszeni w szwie bocznym, kieszeni dżinsowej półokrągłej do boku, wykonanie kieszeni z wypustami, wykonanie kieszeni z patką, wszycie zamka błyskawicznego z listwą, wykończenie linii dołu w spodniach, wykonanie zapięcia w przodzie bluzki, wykonanie zapięcie wykończone obłożeniem w bluzce, wykonanie zapięcia wykończonego plisą, wykonanie zapięcia polo, odszycie kołnierzyka ze stójką, wszycie kołnierze na stójce do podkroju szyi, odszycie rozporków w rękawie, wykończenie dołu rękaw mankietem).
Po ukończeniu uczestnik nabywa umiejętności, które pozwalają mu samodzielnie wykonać wyrób odzieżowy taki, jak spódnica, spodnie, bluzka, koszula.
_
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Krawiec wykonuje samodzielnie, w punktach usługowych lub w zakładach produkcyjnych, prace polegające na szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów odzieżowych, w tym ze skór licowych i materiałów licopodobnych. Miejscem pracy krawca może być duży zakład produkcyjny: wzorcownia, dział przygotowania produkcji, krojownia, szwalnia, wykańczalnia. Może to być również mały zakład usługowy, w którym samodzielnie lub w zespole konstruuje i szyje odzież miarową. Krawiec może szyć odzież chałupniczo. Może również pracować samodzielnie na zasadzie samozatrudnienia.

Praca krawca to praca manualna i z uwagi na różne pozycje przyjmowane podczas wykonywania operacji technologicznych wyczerpująca fizycznie. Większość czynności krawiec wykonuje w pozycji siedzącej, lekko pochylonej, często też na stojąco. Zawsze pracuje w pomieszczeniu zamkniętym, w otoczeniu maszyn i urządzeń, w dość dobrych warunkach oświetleniowych – przy świetle sztucznym lub naturalnym. Tam, gdzie pracuje jednocześnie kilka maszyn szwalniczych, może występować niewielki hałas, przy maszynach do prasowania zwiększona jest wilgotność powietrza, w krojowni lekkie zapylenie powietrza. Praca krawca jest pracą dość precyzyjną, żmudną, wymagającą dużego skupienia i uwagi. Czynności, które wykonuje krawiec, są często bardzo twórcze, związane z uatrakcyjnieniem i uzyskaniem odpowiedniego poziomu właściwości estetycznych, mechanicznych i higienicznych odzieży.

Praca krawca może mieć charakter zarówno indywidualny, jak i zespołowy. Krawiec, pracujący chałupniczo czy w jednoosobowym zakładzie usługowym, kontaktuje się tylko z klientami, a jego praca jest całkowicie indywidualna. Im większy zakład, tym bardziej wzrasta różnorodność kontaktów. W małym kilkuosobowym zakładzie, krawiec może kontaktować się z klientami, mistrzem, kierownikiem zakładu i współpracownikami, a pracować może indywidualnie, wykonując tylko część pracy zespołu, np. krojenie materiału. Krawiec pracujący w zakładzie usługowym współdziała z klientem w doborze materiałów i wzoru odzieży zapewniających komfort użytkowania. Intensywność kontaktów krawca z innymi ludźmi jest uzależniona od miejsca i stanowiska pracy. Natomiast w dużym zakładzie odzieżowym, gdzie szyje się odzież konfekcyjną, krawiec nie kontaktuje się z klientem, lecz ze współpracownikami, np. projektantem (jeżeli pracuje we wzorcowni), przełożonym, szwaczką, krojczym itd. Kontakty te opierają się na zasadach współpracy, w celu osiągnięcia jak najlepszej jakości wyrobów.
_
ZADANIA ZAWODOWE (patrz również opis zajęć praktycznych powyżej)

 1. Zadania zawodowe w zakresie projektowania wyrobów odzieżowych to m.in.:
  • Wykonywanie pomiarów krawieckich,
  • Dobieranie materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,
  • Posługiwanie się projektami plastycznymi wyrobów odzieżowych,
  • Przygotowanie szablonów wyrobów odzieżowych,
  • Dobieranie rodzajów ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych,
  • Dobieranie sposobów wykończenia i uszlachetniania wyrobów odzieżowych.
 2. Zadania zawodowe w zakresie wykonywania wyrobów odzieżowych to m.in.:
  • Posługiwanie się dokumentacją wyrobów odzieżowych,
  • Obliczanie zużycia materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich,
  • Dokonywanie rozkroju materiałów odzieżowych,
  • Dobierania maszyn i urządzeń do wykonania określonych wyrobów odzieżowych,
  • Obsługiwanie maszyn szwalniczych,
  • Wykonywanie prac związanych z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych,
  • Ocenianie jakości wykonanych wyrobów odzieżowych.

_
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent kursu może prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem odzieży oraz świadczeniem usług krawieckich. Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiając uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji odpowiednio do jego potrzeb czy rynku pracy.
_
MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI (pow. poziomu szkoły zasadniczej)
Absolwent kursu w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.04 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik przemysłu mody po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.42 (obecnie jeszcze A.74) Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.