Kwalifikacja DRM.04

KWALIFIKACJA DRM.04 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
ZAWÓD 752205 Stolarz
CZAS TRWANIA 3 semestry
MIEJSCE ZAJĘĆ Zespół Pracowni Budowlanych, ul. Powstańców Śl. 10 d oraz sala konferencyjna Bytomskiego Ośrodka Edukacji, ul. Żeromskiego 42
KOSZTY Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez nasz Ośrodek są BEZPŁATNE
_
NA CZYM POLEGA KURS?
Część teoretyczna w formie wykładów obejmuje podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo (zazwyczaj język angielski), podstawy bhp, rysunek zawodowy w stolarstwie, maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych. Część praktyczna: czyli wytwarzanie wyrobów stolarskich to zajęcia praktyczne w naszym zespole pracowni budowlanych pod okiem i z pomocą doświadczonych instruktorów.
_
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Stolarz wykonuje różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnych gatunku drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Posługuje się narzędziami do ręcznej obróbki drewna oraz maszynami i urządzeniami do obróbki drewna, w tym obrabiarkami sterowanymi numerycznie.
_
ZADANIA ZAWODOWE

  1. wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  2. wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
  3. wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

_
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Stolarz może pracować w zakładach przemysłu drzewno-meblarskiego, stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań i innych wyrobów, na stanowiskach robotniczych w działach takich jak składy materiałów, suszarnie, działy obróbki drewna, działy konserwacji i zabezpieczania materiałów, przy ręcznej i maszynowej obróbce drewna i tworzyw drzewnych, w modelarniach, klejarniach, wykańczalniach, montowniach, pakowalniach i magazynach wyrobów. Może również prowadzić własny zakład stolarski.
_
MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI (pow. poziomu szkoły zasadniczej)
Absolwent kursu w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.04 Wytwarzanie wyrobów stolarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.50 (obecnie jeszcze A.50) Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.