Kto jest Twoim opiekunem?

Powrót do Menu głównego Strefy Ucznia.


Chcesz wiedzieć kto opiekuje się Twoją klasą na zajęciach praktycznych, które odbywasz w BOE w roku szkolnym 2019/2020? Sprawdź:
_
Klasy Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych:

 • 1T/M - inż. Roman Gluch
 • 2ts - mgr inż. Andrzej Pilchowski
 • 2t/s - mgr Rafał Mateja
 • 2t/m - mgr inż. Mirosław Habraszka
 • 3ts - mgr inż. Bartosz Franczuk
 • 3t/s - mgr inż. Andrzej Pilchowski
 • 3t/m - mgr inż. Mirosław Habraszka
 • 1a - mgr Michał Skrzyński
 • 1A - mgr Michał Skrzyński
 • 2a - inż. Lesław Koterwa
 • 3a - p. Piotr Otte
 • 1c - inż. Jerzy Pawłowski
 • 1C- inż. Jerzy Pawłowski
 • 2c - p. Stanisław Chaj

Zajęcia w Zespole Pracowni Mechaniczno-Samochodowych, ul. Żeromskiego 42.
_
Klasy Państwowych Szkół Budownictwa - Zespół Szkół:

 • 1cp - mgr Jerzy Turek
 • 1cg - mgr Krzysztof Feliszewski
 • 1bp - p. Ewa Nowak
 • 2c - mgr Ireneusz Lisiecki
 • 2b - mgr Monika Skorus
 • 3b - mgr inż. Krystian Hain
 • 3c - mgr Krzysztof Jarosz
 • 1ep - p. Marek Ćwielong
 • 1eg - mgr Wanda Franczuk
 • 2e - mgr inż. Gabriela Majchrzyk
 • 3e - inż. Grzegorz Babraj

Zajęcia w Zespole Pracowni Budowlanych, ul. Powstańców Śl. 10 d.
_
Klasy Technikum nr 4:

 • 1d - mgr inż. Jan Szornal
 • 1pd - mgr inż. Jan Szornal
 • 2d - mgr inż. Kazimierz Wąsowicz
 • 2e - mgr Maria Chmiela

Zajęcia w Zespole Pracowni Mechanicznych, ul. Żeromskiego 42.
_
Klasy Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych:

 • 1bT/g - mgr inż. Katarzyna Kęsik
 • 1bT/p - mgr Małgorzata Zoleńska
 • 2bT - mgr Anna Rybkowska
 • 3bT - mgr Sylwia Palik
 • 4bT - mgr Joanna Miliszewska

Zajęcia w Zespole Pracowni Wielozawodowych. ul. Karola Miarki 29.