Ograniczenia w zajęciach – wprowadzenie strefy czerwonej
2020-10-23 18:08:14

Dyrektor Bytomskiego Ośrodka Edukacji informuje, że od dnia 24-10-2020 do 08-11-2020 ogranicza się w całości funkcjonowanie placówki w związku z obostrzeniami wprowadzenia na terenie całego kraju strefy czerwonej. Na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych MG.19, BD.05, AU.14 zostają zawieszone zajęcia w formie stacjonarnej, a wprowadzone zajęcia z wykorzystaniem technik nauczania na odległość. Dotyczy to zarówno zajęć teoretycznych, jak i praktycznych do czasu odwołania. Do komunikacji pomiędzy słuchaczami, a prowadzącymi zajęcia służą emaile grupowe poszczególnych kkz.

Dane konta dla AU.14:
Nazwa: boe.au14@gmail.com
opiekun AU.14: joanna.miliszewska@boe.edu.pl

Dane konta dla BD.05:
Nazwa: boe.bd05@gmail.com
opiekun BD.05: krzysztof.jarosz@boe.edu.pl

Dane konta dla MG.19:
Nazwa: boe.mg19@gmail.com
opiekun MG.19: krystian.brzezina@boe.edu.pl

wicedyrektor BOE: monika.skorus@boe.edu.pl

O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa poprzez stronę internetową oraz fanpage.

Tags: