Nowe wytyczne MEiN odnośnie kształcenia zawodowego oraz praktyczych aspektów nauki zawodu
2021-03-29 11:26:45

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, także te realizowane w formach kursowych, odbywać się będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia praktyczne dla uczniów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych zorganizowane zostaną w formie kształcenia na odległość według do tej pory przyjętej praktyki.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Tags: