Najnowszy komunikat MEiN w sprawie kształcenia zawodowego oraz praktyczych aspektów nauki zawodu
2021-04-12 14:14:31

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii, niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
W związku z powyższym, od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (także te realizowane w formach kursowych) nadal będą się odbywać wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. Dz.U.2021 poz.651, zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Tags: