Aktualny nabór. Wymagane dokumenty

Przejdź do sekcji Wymagane dokumenty.


REKRUTACJA SEMESTR JESIENNY 2020/2021:
Rekrutacją na semestr jesienny roku szkolnego 2020/2021 objęte są dwie kwalifikacje. Rekrutacja trwa do 25 sierpnia 2020 r. Prosimy o zapoznanie się z ZASADAMI REKRUTACJI 2020/2021.

 • DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych - 3 semestry, w zawodzie: Stolarz 752205.
  (9 zawód na podaniu)

  Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  • wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych,
  • wykonuje prace związane z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
  • wykonuje naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich.

 • MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń - 3 semestry, w zawodzie: Mechanik - monter maszyn i urządzeń 723310.
  (6 zawód na podaniu)

  Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  • wytwarzania części maszyn i urządzeń,
  • dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
  • obsługiwania maszyn i urządzeń,
  • organizowania procesu produkcji.


WAŻNE: ZASADY REKRUTACJI 2020/2021

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (PDF) (aktualizacja 06-2020)
  Obowiązkowo wydruk na jednej kartce, dwustronnie, a następnie prawidłowe i czytelne wypełnienie podania.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły - oryginał do okazania, kopia do akt.
 3. Zdjęcie w formacie legitymacyjnym - 1 szt.
 4. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie na podstawie skierowania BOE.
  Koszt po stronie kandydata (ok. 50 złotych). Do lekarza należy się udać z pobranym skierowaniem BOE: