Aktualny nabór. Wymagane dokumenty

WAŻNE: Prosimy pamiętać, że jedyną formą zgłoszenia się na kurs, jest złożenie prawidłowo wypełnionego PODANIA (pobierz) (PDF). W toku rekrutacji obowiązkowo należy do podania dołączyć resztę wymaganych dokumentów - świadectwo i zdjęcie w formacie legitymacyjnym. Przejdź do sekcji Wymagane dokumenty.


REKRUTACJA SEMESTR JESIENNY 2020/2021:
Szczegóły naboru na wrzesień 2020 podamy w okolicach kwietnia / maja 2020. W związku z wieloma zapytaniami wyjaśniamy, że kurs w zawodzie stolarz również znajdzie się na liście.


Niezależnie od harmonogramu naboru, na bieżąco można składać podania - są dla nas sygnałem, że dany kurs cieszy się zainteresowaniem. Przejdź do Listy kursów.


WYMAGANE DOKUMENTY:
_
  1. Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (PDF) (aktualizacja 04-2019)
    Prosimy o wydrukowanie NA JEDNEJ KARTCE - dwustronnie, a następnie prawidłowe i czytelne wypełnienie podania.
    Druki dostępne również w sekretariacie BOE.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły - oryginał do okazania, do akt wykonujemy kopię.
  3. Zdjęcie w formacie legitymacyjnym - 1 szt.
  4. ! Po zakończeniu rekrutacji, na podstawie skierowania BOE: Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie.

_
Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Bytomskiego Ośrodka Edukacji.
Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.
Lokalizacja: ul. Żeromskiego 42, 41-902 Bytom (obok Placu Akademickiego).