Aktualny nabór. Wymagane dokumenty

Przejdź do sekcji Wymagane dokumenty.


REKRUTACJA SEMESTR JESIENNY 2020/2021 - WYNIKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO:

W dniu 07.09.2020 r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 1. Krystian Brzezina - przewodniczący
 2. Krzysztof Jarosz - członek
 3. Gabriela Majchrzyk - członek

dokonała przeglądu podań na kwalifikacyjne kursy zawodowe złożonych w toku rekrutacji uzupełniającej na semestr jesienny roku szkolnego 2020/2021.

Kwalifikacja DRM.04 (zawód: Stolarz) zebrano łącznie w toku rekrutacji 9 podań wraz z wymaganym kompletem dokumentów. W zakresie ww. kwalifikacji rekrutacja nie zostaje przedłużona z uwagi na niewystarczającą liczbę podań (wymagane minimum wynosi 20). Złożone komplety dokumentów zostaną pozostawione do następnego naboru (najprawdopodobniej na semestr wiosenny 2021).

WAŻNE: Osoby, które nie brały udziału w naborze na semestr jesienny, ale są zainteresowane kursem w zawodzie stolarz, prosimy o donoszenie kompletów dokumentów (na razie bez badania lekarskiego) z myślą o kolejnym naborze. W razie pytań prosimy o telefon 322813368 lub wiadomość e-mail kursy@boe.edu.pl.


WAŻNE: ZASADY REKRUTACJI 2020/2021

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (PDF) (aktualizacja 06-2020)
  Obowiązkowo wydruk na jednej kartce, dwustronnie, a następnie prawidłowe i czytelne wypełnienie podania.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły - oryginał do okazania, kopia do akt.
 3. Zdjęcie w formacie legitymacyjnym - 1 szt.
 4. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie na podstawie skierowania BOE.
  Koszt po stronie kandydata (ok. 50 złotych). Do lekarza należy się udać z pobranym skierowaniem BOE: