Strefa Kursanta MG.19 – II edycja

WAŻNE OGŁOSZENIA:

09-12-2020:
Informujemy, że w sekretariacie BOE czynnym pon. – pt. w godz. 7.00 – 15.00 dostępne są już do odbioru Państwa zaświadczenia o ukończeniu kkz. Zaświadczenia będzie można odebrać również w dniu egzaminu pisemnego 12 stycznia 2021. Odbiór wyłącznie osobisty – absolwent kursu potwierdza go własnoręcznym podpisem.

22-11-2020 (1):
Szanowni Kursanci,
dobiega końca czas spędzony w Bytomskim Ośrodku Edukacji. Przed Państwem ostatnie zajęcia. Był to czas nauki teoretycznej i praktycznej, intensywny, ale i trudny, ze względu na czas pandemii i realizację części zajęć w formie zdalnej. Przed Państwem jeszcze dopełnienie formalności związanych z zaliczeniami końcowymi.

Proszę o weryfikację, czy wszystko jest w porządku z nauczycielami przedmiotów i opiekunem kkz:

 • krawiec AU.14: joanna.miliszewska@boe.edu.pl
 • instalator BD.05: krzysztof.jarosz@boe.edu.pl
 • operator MG.18: krystian.brzezina@boe.edu.pl

Nasi nauczyciele służą pomocą w razie pytań.

Około 10 grudnia będą przygotowane zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. O czym powiadomimy w osobnej wiadomości. Otrzymają je osoby, które ukończyły kkz i dopełniły formalności jw.

Życzę powodzenia.

Monika Skorus
Wicedyrektor
Bytomski Ośrodek Edukacji

22-11-2020 (2):
Szanowni Państwo,
przekazuję niezbędne informacje na temat przyszłej sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ/LUTY 2021.

EGZAMIN PISEMNY:
12 stycznia 2021 r. (wtorek) odbędzie się egzamin pisemny:

 • AU.14 godz.10.00
 • MG.19 godz.10.00
 • BD.05 godz.12.00

Egzamin pisemny odbędzie się w Zespole Pracowni Wielozawodowych w Bytomiu ul. Karola Miarki 29 zobacz na mapie:
https://goo.gl/maps/NMWZ4UJsgPr6yk5B8

EGZAMIN PRAKTYCZNY WG HARMONOGRAMU INDYWIDUALNIE DLA ZDAJĄCEGO:
Szczegółowa informacja u opiekunów kkz.

Miejsce egzaminu praktycznego jest miejscem odbywania przez Państwa zajęć praktycznych:

 • AU.14 Zespół Pracowni Wielozawodowych ul. Karola Miarki 29
 • MG.19 Zespół Pracowni Mechanicznych ul. Żeromskiego 42
 • BD.05 Zespół Pracowni Budowlanych ul. Powstańców Śląskich 10d

Na egzamin pisemny i praktyczny należy przybyć co najmniej 30 min przed jego rozpoczęciem. Posiadać dokument potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem i numerem PESEL), czarny długopis, sprzęt ochrony osobistej (maseczki….) obowiązujący ze względu na reżim sanitarny na dzień egzaminu oraz ubranie robocze ochronne (zgodnie z kwalifikacją).

ZDANIE EGZAMINU:
Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

ŚWIADECTWA I DYPLOMY:
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.

WYNIKI Z SESJI styczeń – luty 2021:
31 marca 2021 r. – termin ogłoszenia wyników i przekazania świadectw i dyplomów do Bytomskiego Ośrodka Edukacji z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji zimowej.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA SESJĘ CZERWIEC – LIPIEC 2021:
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2021 – określono termin do 8 kwietnia 2021 r.

Z poważaniem
Monika Skorus
Wicedyrektor
Bytomski Ośrodek Edukacji

06-11-2020:
W związku ze zmianami w kształceniu zawodowym dla słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kkz), którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń – luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie od 9 do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Przekazujemy Państwu informację o wprowadzonych zmianach w planie zajęć.

Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym stacjonarnie 10 godz. w tygodniu. Ustalenia podziału w grupach będą dokonane z opiekunami poszczególnych kursów.

Zmieniony plan zajęć znajduje się jak zwykle poniżej w sekcji SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ. Zmiany w planie zostały zaznaczone na czerwono. Zastrzegamy, że plan może ulec zmianie w miarę rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Monika Skorus
Wicedyrektor
Bytomski Ośrodek Edukacji


NOWOŚĆ Polecane strony z testami dla zawodu operator obrabiarek skrawających:


SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ KWALIFIKACJI MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
_

 • Regulamin kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ODiDZ BOE (PDF)
  _
  Opiekun kwalifikacji MG.19: mgr Krystian Brzezina
  _
  Plan nauczania Zaktualizowano: 17-09-2019
  _
  Podręczniki M.19 (PDF)
  _
  Terminy zjazdów sem. 3 (PDF) Dodano: 03-09-2020
  _
  Plan zajęć po zmianach (PDF) NOWOŚĆ Dodano: 06-11-2020
  Organizator kursów zastrzega sobie prawo zmiany terminów i godzin zjazdów.
  _
  Deklaracja przystąpienia do egzaminu OKE (PDF) – plik do pobrania i czytelnego wypełnienia.
  Deklarację należy złożyć na spotkaniu organizacyjnym lub w sekretariacie BOE w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 r.
  _
  Kursancie, polub nas na Facebooku: www.facebook.com/zawodzafree