Komunikat MEiN w sprawie zmian w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych
2021-03-19 13:21:24

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, kształcenie na odległość dla szkół:
– ponadpodstawowych
– dla dorosłych
– placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego
zostaje przedłużone do 11 kwietnia 2021 roku.
Organizacja praktycznej nauki zawodu zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
W związku z powyższym informujemy, że zajęcia teoretyczne odbywają się zdalnie, natomiast zajęcia praktyczne – stacjonarnie, według harmonogramu ustalonego przez Bytomski Ośrodek Edukacji.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Tags: