Kadra administracyjna

Kadra administracyjna CKZ w Bytomskim Ośrodku Edukacji:

  1. Izabela Mackiewicz - główna księgowa
  2. Joanna Kołtowska - sekretarz ośrodka
  3. Zbigniew Boleń - kierownik gospodarczy
  4. Agnieszka Gabrysiak - specjalista ds. kadrowych
  5. Grzegorz Babraj - starszy inspektor ds. bhp