INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH W SESJI ZIMA 2024
2024-03-26 10:37:13

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji Zima 2024 (Formuła 2019), podobnie jak w poprzednich sesjach, będą dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO (https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/) od godziny 10.00 w dniu 27 marca 2024.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji Zima 2024, mogą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu na sesję Lato 2024 do 4 kwietnia 2024 r. w sekretariacie BOE przy ul. Żeromskiego 42 w Bytomiu.

Tags: