Bezpieczny nowy rok szkolny – wytyczne MEiN, MZ i GIS
2021-08-03 13:40:05

Od 1 września br. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych obowiązywać będą najnowsze wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministra Zdrowia. Dokument stanowi zbiór rekomendacji i zaleceń mających na celu bezpieczną organizację stacjonarnych zajęć szkolnych (zarówno teoretycznych, jak i praktycznych) w warunkach pandemii.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż poza podstawowymi zasadami reżimu sanitarnego, jak: dezynfekcja, stosowanie maseczek ochronnych czy wietrzenie pomieszczeń, autorzy podkreślają konieczność zadbania o zdrowie psychiczne podopiecznych po miesiącach nauki zdalnej.

Z dokładną treścią wytycznych można zapoznać się na stronie rządowej.

Tags: 
Covid-19
koronawirus
nauka stacjonarna
pandemia
wytyczne mein