Strefa Kursanta A.74

WAŻNE OGŁOSZENIA:


ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ
Szanowne Absolwentki, Szanowni Absolwenci,
przypominamy, że zaświadczenia nadal czekają na osoby, które jeszcze nie dokonały ich odbioru. Zapraszamy do sekretariatu uczniowskiego w dniach poniedziałek – piątek 7:15 – 15:00.

Odbiór wyłącznie osobisty – absolwent potwierdza dane i odbiór podpisem. Zaświadczenia można będzie oczywiście odbierać również w okresie sesji egzaminacyjnej w styczniu – lutym 2020.

Zapraszamy i gratulujemy ukończenia kursów!


Proces kształcenia zawodowego pełni ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów. Praktyki zawodowe organizuje się w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych przez słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

Obowiązkowa dokumentacja praktyki zawodowej obejmuje umowę o praktykę zawodową, program praktyki oraz dzienniczek praktyk:

  • UMOWA O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ (PDF)
    Umowa o praktykę zawodową – drukujemy umowę w 3 egzemplarzach. Wypełnioną i podpisaną przez Pracodawcę oraz Praktykanta należy dostarczyć do Sekretariatu przed rozpoczęciem praktyk.

  • PROGRAM PRAKTYKI (PDF)
    Program praktyk zawodowych – drukujemy 1 egzemplarz dla pracodawcy.

  • DZIENNICZEK PRAKTYK (doc)
    Dzienniczek praktyk – do uzupełnienia w czasie praktyk. Dzienniczek składamy w sekretariacie uczniowskim po zakończeniu praktyki, nie później jednak niż do 1 grudnia 2019 r.

Sugerowany wydruk oszczędzający papier, „strona w stronę”. W przypadku braku możliwości samodzielnego wydruku, po wydruki umowy i programu praktyk można zgłosić się do sekretariatu uczniowskiego.

UBEZPIECZENIE NNW Na czas praktyki zawodowej należy wykupić ubezpieczenie NNW indywidualne lub grupowe w przypadku większej grupy. Towarzystwo Ubezpieczeniowe opłacone i wybrane samodzielnie przez słuchacza, kserokopia musi zostać dostarczona do BOE.

Zaświadczenie o ukończeniu kkz zostanie wydane po zaliczeniu przedmiotów i oddaniu kompletu dokumentów z praktyki zawodowej.


NOWOŚĆ Polecane strony z testami dla zawodu technik przemysłu mody:


SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ KWALIFIKACJI A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
_
Regulamin kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ODiDZ BOE (PDF)
_
Opiekun kwalifikacji A.74 mgr inż. Katarzyna Kęsik
_
Plan nauczania (PDF) Dodano
_
Podręczniki A.74 (PDF) niebawem
_
Terminy zjazdów kursu (PDF) Zaktualizowano: 20-09-2019
_
Plan zajęć sem. 1 (całość kursu) (PDF) Zaktualizowano: 25-10-2019
_
Prosimy o zwrócenie uwagi na miejsce odbywania się zajęć: sale Żeromskiego 42 / pracownie Karola Miarki 29.
_
Deklaracja przystąpienia do egzaminu OKE (PDF) – plik do pobrania i wypełnienia.
Wypełniana przed zakończeniem się kursu (na 4 miesiące przez terminem egzaminu).
_
Kursancie, polub nas na Facebooku: www.facebook.com/zawodzafree