Strefa Kursanta A.74

WAŻNE OGŁOSZENIA:


STYCZNIOWA SESJA EGZAMINACYJNA
Szanowni Państwo,
styczniowa sesja egzaminacyjna dla kursu kwalifikacji A.74 obejmuje następujące terminy:
 • część praktyczna w formie dokumentacji: 09-01-2020 (czwartek) godz. 13:00
  Miejsce egzaminu praktycznego: Bytomski Ośrodek Edukacji, ul. Żeromskiego 42 - sala konferencyjna.

 • część pisemna: 10-01-2020 (piątek) godz. 12:00,
  Miejsce egzaminu pisemnego: Bytomski Ośrodek Edukacji, ul. Żeromskiego 42 - sala konferencyjna.

Terminy ustalone przez OKE Jaworzno są ostateczne. Ogłoszenie wyników przewidziano na 20 marca 2020 r.


ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ
Szanowne Absolwentki, Szanowni Absolwenci,
zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego będą do odbioru w sekretariacie uczniowskim od poniedziałku 09-12-2019.

Odbiór wyłącznie osobisty - absolwent potwierdza dane i odbiór podpisem. Zaświadczenia można będzie oczywiście odbierać również w okresie sesji egzaminacyjnej w styczniu - lutym 2020.

Zapraszamy i gratulujemy ukończenia kursów!


Proces kształcenia zawodowego pełni ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów. Praktyki zawodowe organizuje się w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych przez słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

Obowiązkowa dokumentacja praktyki zawodowej obejmuje umowę o praktykę zawodową, program praktyki oraz dzienniczek praktyk:

 • UMOWA O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ (PDF)
  Umowa o praktykę zawodową - drukujemy umowę w 3 egzemplarzach. Wypełnioną i podpisaną przez Pracodawcę oraz Praktykanta należy dostarczyć do Sekretariatu przed rozpoczęciem praktyk.
 • PROGRAM PRAKTYKI (PDF)
  Program praktyk zawodowych - drukujemy 1 egzemplarz dla pracodawcy.
 • DZIENNICZEK PRAKTYK (doc)
  Dzienniczek praktyk - do uzupełnienia w czasie praktyk. Dzienniczek składamy w sekretariacie uczniowskim po zakończeniu praktyki, nie później jednak niż do 1 grudnia 2019 r.

Sugerowany wydruk oszczędzający papier, "strona w stronę". W przypadku braku możliwości samodzielnego wydruku, po wydruki umowy i programu praktyk można zgłosić się do sekretariatu uczniowskiego.

UBEZPIECZENIE NNW Na czas praktyki zawodowej należy wykupić ubezpieczenie NNW indywidualne lub grupowe w przypadku większej grupy. Towarzystwo Ubezpieczeniowe opłacone i wybrane samodzielnie przez słuchacza, kserokopia musi zostać dostarczona do BOE.

Zaświadczenie o ukończeniu kkz zostanie wydane po zaliczeniu przedmiotów i oddaniu kompletu dokumentów z praktyki zawodowej.


NOWOŚĆ Polecane strony z testami dla zawodu technik przemysłu mody:


SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ KWALIFIKACJI A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
_
Regulamin kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ODiDZ BOE (PDF)
_
Opiekun kwalifikacji A.74 mgr inż. Katarzyna Kęsik
_
Plan nauczania (PDF) Dodano
_
Podręczniki A.74 (PDF) niebawem
_
Terminy zjazdów kursu (PDF) Zaktualizowano: 20-09-2019
_
Plan zajęć sem. 1 (całość kursu) (PDF) Zaktualizowano: 25-10-2019
_
Prosimy o zwrócenie uwagi na miejsce odbywania się zajęć: sale Żeromskiego 42 / pracownie Karola Miarki 29.
_
Deklaracja przystąpienia do egzaminu OKE (PDF) - plik do pobrania i wypełnienia.
Wypełniana przed zakończeniem się kursu (na 4 miesiące przez terminem egzaminu).
_
Kursancie, polub nas na Facebooku: www.facebook.com/zawodzafree